All posts tagged influencers

Is de Klout score nog belangrijk?

Klout score
Klout score bestaat al enkele jaren, en heeft sindsdien al veel kritiek gekregen omwille van het onbekende algoritme.
Stijgend belang bij sollicitaties
De Klout score wint echter wel aan belang bij sollicitaties, waarbij werkgevers de klout score van sollicitanten checken.

Marketing strategie in een web 2.0 of 3.0 wereld

Web 2.0 (of is het 3.0? Zelfs Kotler heeft het tegenwoordig over 3.0) heeft heel wat verschuivingen in het wereldje van marketing op internet met zich meegebracht. Wellicht de meest opvallende verschuiving met de meeste gevolgen is dat de ‘macht’…