All posts tagged Googlebot

Nieuw: locatie-afhankelijke crawlinstellingen door de Googlebot

Heeft je website pagina’s die een verschillende inhoud weergeven op basis van het vastgestelde land of de vastgestelde voorkeurstaal van de bezoeker? Dan heb je locatie-afhankelijke pagina’s. Om het crawlen en indexeren van die locatie-afhankelijke pagina’s te verbeteren, introduceert Google locatie-afhankelijk crawlen.

GoogleBot is niet wat we er van denken…

Hoe Google exact te werk gaat om pagina’s te indexeren, daar heeft geen enkele online marketeer of SEO specialist een volledig zicht op. Men gaat er meestal vanuit dat Google op tekst gebaseerd is en dat het geen JavaScript, DHTML,…