All posts tagged buzz marketing

Content shock: is het einde van content marketing in zicht?

Via de term ‘Content Shock’ wordt het explosief stijgend aantal berichten en content dat de wereld wordt ingestuurd omschreven. Er is steeds meer nood aan kwalitatieve content, waardoor deze onbetaalbaar dreigt te worden, aldus de theorie. We onderschrijven deze theorie niet, wat het onbetaalbaar worden betreft. We willen wel duidelijk stellen dat de kwaliteit en de distributie van content aan belang wint.