Social media requires a cross-functional team | DMF 2012

Dat sociale media onmisbaar zijn geworden voor elk zichzelf respecterend bedrijf, dat mag ondertussen wel duidelijk geworden zijn. In recente artikels op deze blog hebben we al vaak gehamerd op het nauw opvolgen van elke vorm van interactie via sociale media.

Monitoring, Analytics en Engagement

Sociale media managers zien hun takenpakket vaak opgesplitst in drie grote groepen. Monitoring houdt in dat elke activiteit via sociale media opgevolgd moet worden. Het houdt ondermeer de opvolging van de brand reputation van het bedrijf in. Analytics bestudeert ondermeer de performance van sociale media ten opzichte van de traffiek naar de website, en de conversies die hieruit volgen. Engagement, tenslotte, houdt het onderhouden van interacties met consumenten via sociale media in. Elke keer wanneer een consument in contact wil treden met jouw merk of bedrijf via sociale media, moet hier zo snel mogelijk op gereageerd worden, ook indien de interactie een eerder negatieve ondertoon heeft. Een snelle reactie is immers goed voor de reputatie van het bedrijf.

Monitoring en analytics kunnen enigszins geautomatiseerd worden, door middel van verschillende tools die al geruime tijd op de markt zijn. Engagement is echter moeilijk om te automatiseren, en het is bovendien zelfs af te raden. Engagement moet je zelf doen, aangezien dit socialer, en dus ook natuurlijker en geloofwaardiger overkomt.

Sociale media binnen verschillende departementen

Maar wie moet zich juist bezighouden met engagement, en sociale media in het algemeen? Is het verstandig om alles over te laten aan één enkele social media manager? Of kunnen sociale media ook interessant zijn voor andere departementen binnen een bedrijf?

Lien Brusselmans, van het Gentse internetbedrijf Engagor, legt in haar sessie op Digital Marketing First 2012 uit hoe sociale media ook interessant kunnen zijn voor verschillende departementen binnen een bedrijf.

• Het spreekt voor zich dat sociale media interessant kunnen zijn voor de PR-afdeling van een bedrijf. De PR heeft namelijk als doel de online reputatie van een merk te monitoren en te verfijnen. Sociale media zijn hier uiteraard een uitstekende tool voor.

• Ook voor de Marketing afdeling van een bedrijf kunnen sociale media een uitstekende bron van informatie zijn. Via sociale media kan een marketing afdeling bijvoorbeeld de resultaten van een marketingcampagne opvolgen, en bijsturen indien nodig.

• De Sales afdeling kan sociale media gebruiken om nieuwe sales leads te vinden. Door de sector te bestuderen, en te monitoren waar consumenten over praten wanneer ze naar jouw producten op zoek zijn, kan je als verkoper hierop inspelen. Als verkoper voer je dus met andere woorden een soort van zoekwoordonderzoek uit op sociale media.

• Klachten en opmerkingen kunnen sneller behandeld worden via sociale media. Soms is een simpel probleem op te lossen door snel een tweet te sturen. Ook voor de Customer Service afdeling kunnen sociale media dus een aantrekkelijk medium zijn.

• Misschien niet zo voor de hand liggend, maar ook voor de aankoopafdeling van een bedrijf kan social media interessant zijn. Via sociale media kan je als aankoper immers informatie verwerven over de bedrijven waar je aankopen doet. Sociale media zullen dus voor een stuk het decision making process vergemakkelijken.

Sociale media zijn alomtegenwoordig. Maak er als bedrijf dan ook ten volle gebruik van. Beperk social media management niet alleen tot het converseren met consumenten, of het aanprijzen van je eigen merk, maar bestudeer op welke vlakken sociale media je bedrijf nog verder vooruit kunnen helpen.

Executive Summary

Sociale media binnen verschillende departementen
Het monitoren van sociale media hoeft niet beperkt te blijven tot het werk van één enkele social media manager. Ook voor andere departementen kan social media interessant zijn.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *