The Queen krijgt een SEO review

Queen British monarchy website

De website van Queen Elizabeth II heeft recentelijk een grondige SEO review gekregen. Als uithangbord van de Britse monarchy moestt Royal.gov.uk uiteraard het goede voorbeeld geven.

Julian Sambles, online marketing specialist van The Telegraph, maakte een overzicht van de 6 grootste SEO-fouten waaraan de site zich schuldig maakt.

 1. Indexatie

  Meer dan 30.000 pagina’s waren geïndexeerd door Google, maar 60 procent van deze zoekresultaten zijn error pagina’s.

 2. 404 Error

  Een bruikbare 404 error pagina ontbrak. Gezien bovenstaand percentage van indexatie is dit alvast een grote fout wat betreft gebruiksvriendelijkheid.

 3. Dubbele content

  De homepage is de belangrijkste pagina van je website. Wanneer die homepage via meerdere URL’s bereikbaar is zal er je moeilijk mee ranken in de zoekresultaten. Zowel royal.gov.uk als royal.gov.uk/home.asp waren bereikbaar.

 4. Title en URL

  Consequent gebruik van trefwoorden in je title en URL helpen bezoekers navigeren doorheen de website. De pagina royal.gov.uk/MonarchAndCommonwealth/Overview.aspx deed vermoeden dat het hier om de “Monarch and Commonwealth” gaat. De titel van de pagina was echter “The Queen and the Commonwealth”. (Wel positief: men houdt hier rekening met de koninklijke opvolging, waarbij het zowel om een man als vrouw kan gaan.)

 5. Headers

  Van webpagina’s mag je verwachten dat de headers correct zijn toegevoegd. Toch maakte de website geen gebruik van H1 of H2. Een H3 werd wel gebruikt, maar op een verkeerde manier.

 6. Zoekwoorden

  Om te onderzoeken met welke queries de Britten hun Queen opzochten kan je de handige Google Insights tool gebruiken. Daaruit bleek dat “Queen Elizabeth” veruit het populairste zoekwoord was. Op de homepage kon je deze keywordcombinatie echter niet terugvinden.

Bron: The Royal Website: The Queen’s new website SEO review

Leave A Comment
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *