Nieuw: locatie-afhankelijke crawlinstellingen door de Googlebot

google crawlen

Heeft je website pagina’s die een verschillende inhoud weergeven op basis van het vastgestelde land of de vastgestelde voorkeurstaal van de bezoeker? Dan heb je locatie-afhankelijke pagina’s en bestaat de kans dat Google niet alle inhoud crawlt, indexeert of rangschikt. Om het crawlen en indexeren van die locatie-afhankelijke pagina’s te verbeteren, introduceert Google locatie-afhankelijk crawlen.

Wat is locatie-afhankelijk crawlen?

Een locatie-afhankelijke pagina is een webpagina die een verschillende inhoud of inhoud in een andere taal weergeeft op basis van de voorkeurstaal of het land van de bezoeker. Vroeger indexeerde de Googelbot deze pagina’s niet correct omdat de Googlebot-crawler zich in de VS leek te bevinden. Bovendien verstuurt de Googlebot-crawler http-verzoeken zonder Accept-Language in de verzoekheader in te stellen.

Om de locatie-afhankelijke pagina’s correct te indexeren, gebruikt de Googlebot nu locatie-afhankelijke crawlinstellingen. Dit gebeurt wanneer de Googlebot met één of beide configuraties crawlt:

  • crawlen op basis van geodistributie
  • crawlen op basis van taal

De Googlebot herkent hints en signalen om te beslissen of je webpagina landspecifieke inhoud weergeeft.

Click to tweet!

Wat moet ik doen om locatie-afhankelijk crawlen in te schakelen?

Je hoeft zelf niets aan te passen om van deze feature gebruik te maken. Google bepaalt via algoritmen of je website van locatie-afhankelijk crawlen kan profiteren. De Googlebot herkent namelijk hints en signalen om te beslissen of je webpagina landspecifieke inhoud weergeeft. De locatie-afhankelijke inhoud wordt op drie verschillende manieren herkend:

  • Op basis van het vastgestelde land van de gebruiker (geolocatie) wordt verschillende inhoud weergegeven op dezelfde URL.
  • Op basis van de verschillende inhoud in het Accept-Language-veld dat in de http-verzoekheader wordt ingesteld door de browser van de gebruiker.
  • Doordat de toegang geblokkeerd wordt voor verzoeken uit bepaalde landen.

Crawlen op basis van geodistributie

Om je locatie-afhankelijke inhoud te indexeren, gebruikt de Googlebot IP-adressen die uit andere landen afkomstig lijken te zijn.

Crawlen op basis van taal

Als de inhoud van je website wordt aangepast op basis van een veld Accept-Language dat is ingesteld in de http-headers van browsers, gebruikt de Googlebot verschillende signalen om te proberen je inhoud te crawlen met verschillende http-headers Accept-Language. Dit betekent dat de kans groter is dat Google je content vindt, indexeert en rangschikt voor de verschillende talen die je site ondersteunt.

BELANGRIJK: Google stimuleert en ondersteunt nog steeds het gebruik van afzonderlijke URL-configuraties voor landen en annoteert ze met rel=alternate hreflang-annotaties.

Executive Summary

Heeft je website pagina’s die een verschillende inhoud weergeven op basis van het vastgestelde land of de vastgestelde voorkeurstaal van de bezoeker? Dan heb je locatie-afhankelijke pagina’s. Om het crawlen en indexeren van die locatie-afhankelijke pagina’s te verbeteren, introduceert Google locatie-afhankelijk crawlen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *