Kleine ondernemingen en PPC/SEO

Greenwich Media heeft in New York en Vermont een onderzoekje gedaan bij 600 kleine bedrijven om na te gaan hoe SEO en PPC hier zijn ingeburgerd. De belangrijkste resultaten zijn de volgende:

    83% van de bedrijven gebruikt geen PPC advertenties
    65% van de bedrijven gebruikt geen SEO

Op het eerste zicht eerder teleurstellende resultaten. Maar wanneer we de getallen omdraaien zien we dat 17% wél PPC gebruikt en 35% de website wél optimaliseert. Ik had de veronderstelling dat de meeste bedrijven nog nooit gehoord hebben van deze termen. Dus vind ik dat er toch al veel gebruik wordt gemaakt van deze technieken. Want het gaat hier tenslotte om kleine ondernemingen…
Anderzijds moeten we wel zeggen dat ze in Amerika toch zeker verder zullen staan met het integreren van internet reklame in (kleine) bedrijven.

Lees het rapport

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *