PEW studie ‘internetgebruik & inkomensniveaus’ – inzichten en tips voor e-commerce!

Pew_Internet_&_American_Life_Project_LogoHet PEW Internet en American Life Project heeft een nieuwe studie gepubliceerd over het internetgebruik, gebaseerd op de inkomens van huishoudens, dat data bevat over hoe die segmenten search gebruiken. Er zijn ook enkele interessante gegevens naar boven gekomen over hoe inkomen correleert met de kans op het raten en recenseren van producten, de kans op het betalen voor online content, reizen te boeken en online nieuws te bekijken.

De voornaamste conclusies van de studie zijn dat 95% van de huishoudens die meer dan $75.000 per jaar verdienen, het internet en gsm’s gebruiken. Diegenen met een hoger inkomen zullen het internet meer gebruiken, meer ‘internet-ready’ toestellen bezitten, meer dingen doen die te maken hebben met geld online en zullen het nieuws meer online lezen.

Hoger inkomen leidt tot ander gebruik en bezit van technologie

Een analyse van verschillende recente studies uitgevoerd door het Pew Research Center’s Internet & American Life Projects hebben vastgesteld dat er belangrijke verschillen zijn tussen zij die in een huishouden leven dat $75.000 of meer en zij die in een huishouden wonen met een lager inkomen. Van zij die in een huishouden met een hoger inkomen leven, gebruikt zo’n 95% het internet op z’n minst af en toe in vergelijking met 70% van zij die in een huishouden met een lager (minder dan $75.000) inkomen leven.

Van die 95% van internetgebruikers met een hoger inkomen:

 • gebruikt 99% het internet thuis in vergelijking met 93% van de internetgebruikers met een lager inkomen
 • 93% van de groep met een hoger inkomen dat internet thuis gebruikt, hebben één of andere breedbandconnectie tegenover 85% van de internetgebruikers die in huishoudens leven met een lager inkomen. Dit wilt zeggen dat 87% van diegenen met een hoger inkomen, thuis breedband hebben.
 • 95% van huishoudens met een hoger inkomen bezit één of ander type van gsm in vergelijking met 83% van de huishoudens met een lager inkomen.

PEW_Studie_InternetgebruikDe inkomensverschillen vertalen zich ook naar het gebruik van andere technologieën

Zij die relatief welgesteld zijn, hebben meer kans dan zij met een lager inkomen om verschillende informatie- en communicatietoestellen te bezitten.

 • 79% van diegenen die in een huishouden leven met een inkomen van of hoger dan $75.000 bezitten desktop computers in vergelijking met 55% van diegenen met een lager inkomen
 • 79% van diegenen die in een huishouden leven met een inkomen van of hoger dan $75.000 bezitten laptops in vergelijking met 47% van diegenen met een lager inkomen
 • 70% van diegenen die in een huishouden leven met een inkomen van of hoger dan $75.000 bezitten iPods of andere MP3-spelers in vergelijking met 42% van diegenen met een lager inkomen
 • 54% van diegenen die in een huishouden leven met een inkomen van of hoger dan $75.000 bezitten game consoles in vergelijking met 41% van diegenen die een lager inkomen hebben
 • 12% van diegenen die in een huishouden leven met een inkomen van of hoger dan $75.000 bezitten e-book readers zoals Kindles in vergelijking met 3% van diegenen met een lager inkomen
 • 9% van diegenen die in een huishouden leven met een inkomen van of hoger dan $75.000 bezitten tablet computers zoals iPads in vergelijking met 3% van diegenen met een lager inkomen.

Diegenen met een hoger inkomen zijn frequenter bezig met online activiteiten

De gegevens van de Pew internetstudie toont dat internetgebruikers in huishoudens met hogere inkomens de meest actieve deelnemers zijn van online activiteiten in vergelijking met diegenen met een lager inkomen:

 • 93% van de ‘hoger-inkomen-gebruikers’ gebruiken e-mail
 • 80% bekijkt het nieuws online
 • 71% betaalt de rekeningen online
 • 48% heeft hun gsm al gebruikt om e-mails te verzenden of ontvangen
 • 88% voert online productonderzoek uit
 • 37% heeft al online geld geschonken aan goede doelen

De internetgebruikers uit huishoudens met een hoger inkomen zullen – meer dan anderen –meerdere keren per dag online gaan, zowel thuis als op het werk. Zo’n 86% van de internetgebruikers uit huishoudens met hogere inkomens gaan dagelijks online, in vergelijking met 54% van diegenen uit de groep met het laagste inkomen.

In veel gevallen is het meest merkbare verschil in online engagement tussen de verschillende inkomensgroepen gerelateerd met de intensiteit van gebruik. Op eender welke dag is de kans dat internetgebruikers met hogere inkomens verschillende online activiteiten uitvoeren groter dan dat internetgebruikers met lagere inkomens die activiteiten uitvoeren. Vergeleken met internetgebruikers uit andere inkomensgroepen, gaan internetgebruikers met een hoger inkomen meer online dan andere groepen. 55% gaat meermaals per dag van thuis uit online of gebruikt e-mail van thuis uit. De internetgebruikers met een hoger inkomen zullen bovendien waarschijnlijker – op eender welke dag – online het nieuws bekijken, online product- of dienstonderzoek uitvoeren en online naar kaarten en wegbeschrijvingen zoeken.

PEW_Studie_Internetgebruik

Rijkdom en het zoeken op internet naar ‘gezondheid’ gaat hand in hand

Online Amerikanen in de groep van hogere inkomens zijn volledig geëngageerd met het zoeken van gezondheidsinformatie en het uitvoeren van andere online gezondheidsgerelateerde activiteiten. Internetgebruikers uit de groep met het hoogste inkomen zullen waarschijnlijker zoeken naar medische informatie, behandelingsinformatie, informatie over doktors en medische instellingen en data verkrijgen over testresultaten.

PEW_Studie_Internetgebruik

Engagement in e-commerce van groep met hogere inkomen

Opvallend meer Amerikanen met een hoger inkomen voeren e-commerce activiteiteten uit en bezoeken e-commerce sites dan leden uit andere inkomensgroepen:

 • Sterke meerderheden van internetgebruikers met een hoger inkomen onderzoeken producten (88%)
 • maken online reservaties voor reizen (83%)
 • kopen producten en/of diensten online (81%)
 • gebruiken online banking (74%)
 • gebruiken het internet om de rekeningen te betalen (71%)
 • gebruiken geclassificeerde sites zoals Craigslist (60%).

PEW_Studie_Internetgebruik

Er zijn ook andere e-commerce activiteiten waarvoor minder dan de meerderheid van Amerikanen met een hoger inkomen zich in engageren. Maar ze voeren deze activiteiten nog steeds met een significant hoger percentage uit dan andere inkomensgroepen zoals het betalen voor online content, het recenseren van producten, het raten van producten en het deelnemen aan online veilingen.

PEW_Studie_Internetgebruik

Andere factoren die mogelijk bijdragen aan het internetgebruik

Ten slotte werden verschillende controlerende factoren onderzocht zoals gemeenschapstype, opleiding, ras, geslacht en leeftijd (opgedeeld in generatiegroepen).

Losstaand van de controlefactor, hebben mensen uit de hogere inkomensgroep(en) meer kans om gebruiker te zijn van internet en e-mail dan zij die uit een lagere inkomensgroep komen. In bijna alle gevallen was het praktische effect van de controlefactor verwaarloosbaar. De controlefactor voegde geen extra verklarend effect toe aan de relatie die niet verklaard werd door het inkomensniveau. Anders gezegd: het inkomen van het huishouden van een persoon is een onafhankelijke voorspeller van de kans die zij of hij heeft om een internet- of e-mailgebruiker te zijn en om geassocieerd te worden met de online activiteiten die in deze studie aangehaald werden.

Internetgebruik

Wat betreft het internetgebruik, hadden verschillen qua geslacht, ras en opleidingsniveau gaan invloed op het internetgebruik op inkomensniveau. Mensen uit de stad of de voorsteden maken wel net iets meer kans om internetgebruikers te zijn dan de mensen van het platteland.

Er waren ook kleine verschillen tussen de leeftijdsgroepen – vooral met de groep van 46- tot 55-jarigen en de groep van 65- tot 73-jarigen – met grotere percentages van deze leeftijdsgroepen die het internet gebruiken in vergelijking met die mensen in dezelfde leeftijdsgroep maar met een lager inkomen.

Deze studie leert ons enkele interessante inzichten die omgezet kunnen worden in tips voor e-commerce sites. Ga dus aan de slag met deze inzichten en zie erop toe dat je de inzichten geleerd uit dit artikel goed toepast op jouw bezoekers. Een voorbeeldje van een e-commerce tip: Mensen die een hoger inkomen hebben, zullen meer e-commerce activiteiten uitvoeren en zullen meer e-commerce sites bezoeken. Richt je dus eerder op doelgroepen met een hoger inkomen dan op doelgroepen met een lager inkomen!

Leave A Comment
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *