Rapporten tonen stijgend belang van mobile in paid search aan

Gisteren werden twee rapporten gelanceerd, van Marin Software en IgnitionOne, die een mooi beeld schetsen van de paid search ad spend in het vierde kwartaal van vorig jaar. En hoewel de rapporten voornamelijk gegevens bevatten over de Amerikaanse markt, kunnen we toch enkele interessante trends waarnemen. Beide rapporten vertonen een opvallende stijging in ad spend bij tablets.

In het rapport van IgnitionOne zien we dat mobiele toestellen nu goed zijn voor 18 procent van het totale budget in paid search. Op jaarbasis steeg de ad spend voor tablets met 57 procent, en voor smartphones met 43 procent.

De groei bij tablets gaat dus veel sneller dan de groei bij smartphones. De CPC’s bij tablets zijn volgens IgnitionOne lager dan bij smartphones, en dat terwijl impressies en kliks bij de tablets veel hoger liggen. De cijfers van IgnitionOne zijn niet zo verrassend. Tablets leunen immers veel meer bij PC’s aan dan smartphones. Het scherm is groter, en er kunnen dus ook meer advertenties getoond worden.

Hogere CTR en lagere CPC bij mobile devices

Ook in het rapport van Marin Software zien we gelijkaardige trends opduiken. Maar liefst 22 procent van alle paid search kliks was afkomstig van mobiele toestellen, terwijl diezelfde mobiele toestellen 17 procent van de totale ad spend voor hun rekening namen.

We zien toch ook enkele verschillen tussen beide rapporten. Marin Software’s rapport geeft aan dat meer kliks afkomstig waren van smartphones, terwijl IgnitionOne’s rapport de tablets meer kliks toebedeelde. Wat de ad spend betreft zijn beide rapporten het erover eens dat de tablets de meeste ad spend had.

Marin Software neemt ook steeds een kijkje naar de CPC en de CTR van de verschillende devices. Wat de CTR betreft zien we dat die het hoogst was bij de smartphones, daarna volgen de tablets. Bij de CPC’s zien we het omgekeerde plaatje. De CPC’s zijn het laagst bij de smartphones, en het duurste bij de computers.

Marin Software ging ook kijken in de Eurozone, en stelde daar dezelfde trends vast. Ook daar stijgt de click share van mobiele toestellen ten opzichte van computers, en ook de ad spend van mobiele toestellen stijgt.

Conclusie

Aan al deze cijfers kunnen we eigenlijk maar één grote conclusie vasthangen. Nu is het moment om te profiteren van de lagere CPC’s bij mobiele toestellen. Het aandeel kliks afkomstig van mobiele toestellen is niet langer verwaarloosbaar. Toch zien we dat vele sites nog steeds niet geoptimaliseerd zijn voor smartphones en tablets. Door dit wel te doen kan je als adverteerder een voorsprong nemen op de concurrentie.

Executive Summary

Mobile steeds belangrijker in paid search
Twee rapporten over de paid search ad spend in Q4 van 2012 tonen nog maar eens het stijgend belang van mobile aan.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *