Zijn search ads goed voor merkbekendheid?

search ads

Search ads, oftewel advertenties in zoekmachines zoals Google, dienen voornamelijk om meer klikken te genereren. Maar zou het kunnen dat search ads naast dit direct effect ook een indirecte toepassing hebben, namelijk meer merkbekendheid genereren?

Het verschil tussen search en display ads

In Google Adwords heb je ruwweg de keuze tussen twee soorten advertenties: search ads en display ads.

  • Search ads zijn advertenties die getoond worden in zoekmachines. Ze worden opgeroepen wanneer een gebruiker bepaalde zoektermen intypt waarvoor je hebt aangegeven dat ze verband houden met je advertentie. Een search ad bestaat altijd uit drie regeltjes tekst en een link.
  • Display ads zijn (meestal) advertenties in de vorm van beelden (banners) die getoond worden op verschillende websites die vaak – maar niet altijd – iets met het onderwerp van de advertentie te maken hebben. Ze bestaan in verschillende formaten en je kan er eender welke tekst en afbeelding op kwijt.

Waarvoor worden deze online advertenties gebruikt?

De eerste soort – de search advertenties – wordt ingezet voor direct resultaat, en dat in de vorm van meer klikken naar een website. Die leiden op hun beurt tot meer verkoop en conversies. Display ads kunnen ook leiden tot klikken naar een website maar zijn hiervoor veel minder effectief. Dit komt omdat ze doelgerichtheid missen. Deze advertenties hebben echter een andere functie: een breder publiek bereiken met je merk.  

“De search ads zorgden voor een stijging van 80% in top-of-mind awareness”

Display advertenties worden dus voornamelijk aangewend voor merkbekendheid, search advertenties voor klikken. Tegelijk is deze zienswijze deels achterhaald, want het is onlangs bewezen dat ook advertenties in het zoeknetwerk een belangrijk effect hebben op merkbekendheid.

Onderzocht: relatie tussen search ads en merkbekendheid

Een studie van Google en Ipsos MediaCT onderzocht de kwestie rond search ads en merkbekendheid, en dat in 12 verschillende sectoren, van de automobielindustrie tot webwinkels. Er werden maar liefst 61 onderzoeken uitgevoerd. Daarbij moesten elke keer 800 consumenten een gesimuleerde zoekopdracht uitvoeren naar bepaalde keywords, bijvoorbeeld ‘auto’s’. De controlegroep kreeg de gewone resultaten te zien, de testgroep zag een pagina waar het te testen merk de bovenste advertentiepositie innam.

Nadat ze dit gedaan hadden, vroeg men aan de deelnemers om te vertellen aan welk merk ze dachten wanneer de onderzoekers een bepaald keyword vernoemden, bijvoorbeeld ‘auto’s’. In de controlegroep noemde 8.2% het te testen merk, in de testgroep liep dit op tot 14.8%. Het merk kende een stijging van bijna 80% in top-of-mind awareness.

Voor ‘consumer packed goods’ was er een stijging van 8%. Het aantal mensen dat het te testen merk als eerste noemde steeg van 11.1% tot 19.1%. De stijging was echter het grootst voor merken uit de auto-industrie: maar liefst 9%.

Hoe valt dit effect te verklaren?

De verklaring voor deze sterke stijging in top-of-mind merkbekendheid is te vinden in het hoofd van de mensen die een zoekopdracht uitvoeren. Wie actief iets opzoekt, heeft een oprechte interesse in wat er als resultaat verschijnt. Daarom onthoudt men ook beter wat men ziet. Dit in tegenstelling tot display ads die ongevraagd tevoorschijn komen, en dat op eender welk moment. De conclusie is duidelijk: search ads hebben niet alleen nut als ze zorgen voor een klik naar je website: ook wanneer er niet op geklikt wordt helpen ze om je merkbekendheid te verhogen. Zo is je Adwords-budget extra goed besteed!

Uitgebreidere resultaten van deze studie kan je lezen op Inside Adwords, de officiële blog van Google over Adwords. 

Executive Summary

Search ads worden ingezet om meer klikken naar de website te genereren, display ads worden vaker gebruikt voor merkbekendheid. Maar zouden ook search ads hiervoor kunnen zorgen? Google zocht het uit, en het antwoord is duidelijk positief. Dat is goed nieuws voor adverteerders.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *