Yahoo! probeert greep op advertentiemarkt te vergroten door overname Right Media

Yahoo! neemt Right Media overDat Yahoo! af en toe een beetje in de schaduw staat van Google is voor iedereen duidelijk. Maar Yahoo! vecht dapper terug. Zo heeft het 80% verworven van Right Media, een internetplatform voor de veiling van internet reclame. Yahoo! telt hiervoor 680 miljoen Euro neer en hoopt met de aankoop de achterstand op Google te verkleinen.

Right Media In oktober 2006 verwierf Yahoo! al 20% van Right Media, en nu is Yahoo! dus voor 80% eigenaar. Right Media biedt een platform waarop adverteerders en internetredacteurs met elkaar in contact kunnen komen en onderhandelen over online reclame. Naar schatting loggen dagelijks een kleine 20.000 verkopers en kopers in om voor een waarde van bijna 4 miljard Euro aan internet-advertising te verhandelen.

Terry Semel, CEO van Yahoo! verantwoordt de aankoop als volgt : “Deze aankoop is een belangrijke zet in de langetermijnstrategie van Yahoo!. We willen een ecosysteem opzetten als leider in reclame op het internet”.

Wat dat laatste betreft vergeet Terry gemakkelijkheidshalve natuurlijk even dat Google wereldwijd leider is in online advertising, maar het toont wel aan dat Yahoo! zal terugvechten en nog grootse plannen heeft. En we kunnen vermoeden dat sinds bekend raakte dat Google DoubleClick gaat overnemen de schrik over hun rol in de toekomst van online reclame bij zowel Yahoo! als Microsoft er niet minder op geworden is.

De aankondiging van Right Media lees je hier.

Ook schrijft Terry Semel erover op zijn blog en daar schetst hij hoe Yahoo! online advertising in de toekomst ziet. En dat beeld is heel anders dan dat van Google :

We think supply and demand should be regulated by the marketplace, not a closed platform. Right Media provides a democratic model that empowers advertisers with all of these benefits. We think our open approach is a clear differentiator from others in the industry and will provide significant benefits to publishers and advertisers.

Click to tweet!

Meer van dat in zijn artikel “Democracy and the online ad”.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *