Voorlopig geen gezichtsherkenning via Google Glass

Lange tijd bestond de vrees dat de komst van Google Glass heel veel privacy issues met zich zal meebrengen. Dragers van de futuristische bril van Google zouden zomaar mensen om zich heen kunnen filmen en fotograferen, en de beelden verspreiden op internet. Apps met gezichtsherkenning zijn er voorlopig nog niet, maar de vrees bestaat dat het niet lang zou duren vooraleer zulke apps ter beschikking worden gesteld.

Nieuwe richtlijn omtrent gezichtsherkenning

Google heeft deze vrees voor een deel de kop ingedrukt. In een nieuwe richtlijn voor ontwikkelaars die apps maken voor Google Glass, stelt Google dat apps die gebruik maken van gezichtsherkenning niet zullen toegestaan worden. De nieuwe richtlijn werd bekendgemaakt via een post op Google+.

In een toelichting zegt Google dat er al jarenlang geen gezichtsherkenning wordt toegelaten in Google producten, toch niet wanneer er geen sterke maatregelen ter bescherming van de privacy van kracht zijn. Ook voor Glass volgt Google dit beleid, en dus zullen er op dit moment geen apps met gezichtsherkenning toegelaten worden.

Brief van het Amerikaanse Congres

Het is echter niet uitgesloten dat zulke apps in de toekomst wel nog toegelaten zullen worden. Google wacht momenteel af tot de privacyproblemen die werden aangekaart door het Amerikaanse Congres zijn opgelost. Die had immers de bal aan het rollen gebracht door op 17 mei een brief naar Google te sturen, waarin het haar bezorgdheid omtrent de privacy issues heeft geuit.

Scherm van Google Glass wordt niet uitgeschakeld

Google bevestigde bovendien dat het niet mogelijk zal zijn om het scherm van de bril tijdelijk uit te schakelen. Ook dit dient ter bescherming van de omstaanders. Wanneer het scherm aanstaat, zal het gelaat van de drager deels verlicht worden, en zal hij dus veel moeilijker ongemerkt kunnen filmen en fotograferen.

Executive Summary

Geen gezichtsherkenning bij Google Glass
Google laat in een nieuwe richtlijn voor ontwikkelaars weten dat apps met gezichtsherkenning voorlopig niet worden toegestaan.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *