Update Google Adwords beleid: opletten met Dynamic Keyword Insertion

Google heeft een update doorgevoerd van het Google Adwords beleid. Vooral wat betreft het gebruik van Dynamic Keyword Insertion werd het Google Adwords beleid een stuk strenger. Wie Dynamic Keyword Insertion gebruikt, moet er zich er voortaan van verzekeren dat de advertentietekst volledig grammaticaal correct is en inhoudelijk klopt, zodat de gebruiker een betekenisvolle advertentie te zien krijgt.

Google Adwords policy update

Strenger Dynamic Keyword Insertion beleid

Voordien vermeldde het Google Adwords beleid niets specifiek over de Dynamic Keyword Insertion functie, en waren alleen advertentieteksten met extreem slechte grammaticale zinsconstructies verboden. Voortaan zou Google dus een stuk strenger toekijken op de inhoud van je advertenties.

Hou strikt Google dit nieuwe beleid zal toepassen, is evenwel nog niet duidelijk. Een ‘betekenisvolle advertentie’ kan immers op heel wat verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Google zou wel reeds enkele adverteerders erop gewezen hebben dat sommige van hun advertenties afgekeurd zullen worden vanwege het nieuwe Google Adwords beleid.

Tips om Dynamic Keyword Insertion op de goede manier te gebruiken

Als je veel advertenties met Dynamic Keyword Insertion hebt, kijk je ze best allemaal goed na op hun grammaticale correctheid. Test de advertentietekst met verschillende zoekwoorden om na te gaan dat de advertentietekst ook met andere zoekwoorden inhoudelijk juist is.

Let vooral op met missspells en met zoekwoorden in het enkelvoud en meervoud. Missspells zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor Dynamic Keyword Insertion, terwijl je voor zoekwoorden in het enkelvoud en zoekwoorden in het meervoud best aparte advertentieteksten opstelt. Hou ook rekening met werkwoorden en ga na of de vervoeging ervan overeenkomt met het gebruikte zoekwoord.

Executive Summary

Er wordt strenger toegezien op het gebruik van Dynamic Keyword Insertion
Kijk al je advertenties daarom grondig na en let op met Dyanamic Keyword Insertion!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *