Studie: tweets hebben positief effect op Google-ranking

Twitter is met meer dan 140 miljoen actieve gebruikers een van ‘s werelds grootste en meest gebruikte online sociale diensten. En in zijn specifieke genre ongetwijfeld nummer 1. Zoekmachines zoals Google blijven steeds weer de waarde van social media in de verf zetten. Maar tot hiertoe kon niemand zwart op wit bewijzen dat tweets gunstig waren voor de ranking in zoekmachines, of dat het aantal tweets je een hogere positie in de SERP’s kon bezorgen… Tot nu.

Kan het aantal tweets de ranking in Google beïnvloeden? Het antwoord is eenduidig: ja. En dat heeft het toonaangevend digital agency Branded3 aangetoond met hun Twitition-studie.

Tweets vs. Google rank studie

Hoe het in z’n werk ging

Het doel van de studie was om te achterhalen of het aantal tweets de ranking van een URL in Google kan beïnvloeden. De studie heeft dus enkel betrekking op Google, andere zoekmachines werden niet getest in deze studie. Voor het onderzoek van deze hypothese werd er beroep gedaan op online petities m.b.v. Twitition.com (een platform voor online petities waarbij gebruik wordt gemaakt van Twitter). Telkens iemand een petitie tekent, wordt er van hun account een tweet uitgestuurd. Er werd dus verondersteld dat het aantal petitieondertekeningen een gelijk aantal tweets uitstuurde.

In totaal werden er zo’n 8.528 Twititions opgestart, elks met een specifiek onderwerp. Dit aantal werd onderverdeeld in drie categorieën: petities met 1-99 tweets (5.322 Twititions), petities met 100-499 tweets (1.382 Twititions) en petities met meer dan 500 tweets (1.824 Twititions).

Voor het nagaan van de ranking in Google werd de ranking van Twitition.com nagegaan voor de 4 eerste woorden van elke Twitition-titel. Op deze manier kunnen de resultaten worden vergeleken en kan social media op gelijke lijn worden geplaatst met andere contentbronnen.

Dus?

Uit de resultaten blijkt dat er wel degelijk een correlatie is tussen het aantal tweets en de Google-ranking voor een bepaalde Twitition. Vooral de uiterste twee categorieën (petities met 1-99 tweets en petities met meer dan 500 tweets) vertonen een signficant positief verband tussen de twee variabelen.

Positieve correlatie aantal tweets en Google-rank

Petities met 1-99 tweets

Vooral in het bereik 1-50 tweets werd er een significante stijging in Google-ranking opgemerkt voor de Twititions, naarmate het aantal tweets steeg:

 

Petities met 100-499 tweets

Het rankingversterkende effect dooft uit voor additionele tweets in het bereik van 100 tot 499.

Petities met meer dan 500 tweets

In deze categorie werd de sterkste positieve correlatie tussen het aantal tweets en Google-ranking vastgesteld. Boven de 1.000 tweets stegen de Twititions significant in hun Google-ranking. En meer zelfs: een Twitition met meer dan 7.500 tweets kwam bijna gegarandeerd op plaats 1 tot 5 in de SERP’s terecht!

Correlatie tweets en Google ranking   Google ranking vs aantal tweets

 

 

 

 

 

En wat betekent dit voor bedrijven/merken…?

Meer en meer bedrijven en merken beginnen de kracht van social media te begrijpen, dat wordt met deze resultaten nog maar eens aangetoond! Ondanks het feit dat merken daarom ook beginnen in te zien dat actief zijn op social media hen heel wat kan opleveren, hebben weinigen hiervan echt een strategie voor de herverdeling van hun content via de sociale media… Uit deze studie blijkt weer eens dat online sociaal engagement van klanten en fans (delen van content, retweeten, likes, etc.) een verschil kan maken, en dat het daarom ook van belang is dit aan te moedigen!

Bron: Branded3

UPDATE: een van onze lezers heeft een gelijkaardig experiment uitgevoerd met een website van een Nederlands vertaalbureau. Interessant weetje is dat deze website echter niet of weinig geoptimaliseerd was voor zoekmachines… Desondanks gaat de conclusie in dezelfde richting: ook in deze case hadden retweets een sterk positief effect op de ranking in Google! Meer info over het experiment is hier te vinden.

Executive Summary

Wat? In deze studie werd nagegaan of het aantal tweets een invloed kan hebben op de ranking in Google
En? De resultaten bevestigen: hoe meer (re)tweets, hoe hoger de Google-rank!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *