Social SEO: Invloed van social media op SEO

De zoekmachines Google en Bing hebben in een interview eindelijk licht laten schijnen op de aandacht die ze besteden aan social media in hun zoekalgoritme. In de SEO community was er wel een sterk vermoeden maar dit werd echter nooit bevestigd door een van de grote zoekmachines. Dit vermoeden werd nogmaals versterkt toen vorig jaar  bekend raakte dat Twitter gesprekken voerde met Microsoft en Google.(Zie Artikel)

Uit het interview blijkt dat beide zoekmachines een redelijke aandacht besteden aan informatie die wordt gedeeld op de netwerken van Facebook en Twitter. In de meeste gevallen is deze aandacht nog vrij gelimiteerd. Dit is zeker iets dat in de nabije toekomst zal evolueren. Desalniettemin geeft dit de SEO community weer wat meer inzicht in hoe zoekmachines hun algoritme vormen met als gevolg dat SEO effectiever kan gevoerd worden. Natuurlijk rijst de vraag hoe men die links en informatie controleert op hun geldigheid en autoriteit. Op dit punt verschillen beiden systemen van handelen.

Zo werkt Bing met een systeem van ‘Social Authority‘ van de gebruiker. Hierbij wordt er rekening gehouden met hoeveel mensen een tweeterende gebruiker volgen en hoeveel personen hij volgt.  Dit zal een klein hoeveelheid invloed hebben op de gewone zoekresultaten maar in de sociale zoekresultaten kan dit er voor zorgen dat een link naar de top stijgt van de resultaten. Bij Google wordt in beperkte mate aandacht gegeven aan ‘User Authority‘ hoewel men hierbij vermeldt dat er wel een calculatie voor bestaat maar dat men geen gebruikers persoonlijk gaat proberen identificeren. Want men kan nooit echt weten hoe een persoon is in het dagelijks leven. Ook al spreken beiden over de aandacht die geschonken wordt aan autoriteit, hetgeen dat nu toch nog opvalt is dat volume de bovenhand krijgt op autoriteit.

Hoewel beide zoekmachines eindelijk, doch in beperkte mate, in hun kaarten hebben laten kijken, toch wordt er nog onduidelijk gedaan over hoe men te werk gaat. In een ander artikel dat zich over deze materie boog werd nog een verschil opgemerkt tussen de twee search engines. Zo zou Google, Facebook en Twitter meer behandelen als gelijken. Bing daarentegen zou meer zijn aandacht vestigen op Twitter, het gebruik van social authority is ook veel relevanter bij Twitter.

Aangezien er nog steeds geen volledig zicht is op deze problematiek, kan er verwacht worden dat de komende maanden er meer duidelijkheid komt. Binnen de SEO community wordt er met argusogen naar uitgekeken. Want deze ontwikkelingen houden in dat er geheel nieuw arsenaal van mogelijkheden ter beschikking komt voor optimalisaties.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *