Online reclame stijgt

Het totale bedrag dat besteed wordt aan online reclame zou 7% van het totale reclamebudget uitmaken tegen 2008. Dit blijkt uit een studie van de European Interactive Advertising Association (EIAA) aan. In 2015 zou het budget voor online reclame tussen de 15% en 20% van het totale reclamebudget gaan liggen. In de Verenigde Staten is dit bedrag nu al meer dan 10% van het totale budget.
Eén en ander heeft te maken met het feit dat het internet voor vele Europese consumenten het belangrijkste medium is of zou worden, en zo traditionele media zoals tv, radio, dagbladen, enz gaat verdringen.

http://www.eiaa.net

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *