Online interactieve ads effectiever dan statische

Een beknopt onderzoek door Alex Wang aan de University of Connecticut in het kader van Adobe Digital Publishing Suite heeft bewezen dat interactieve ads (bv. advertenties die zich aanpassen aan de gebruikersvoorkeuren) een hogere ROI hebben dan statische ads.

Het onderzoek

Centraal in dit onderzoek stond de effectiviteit van interactieve ads ten opzichte van de standaard, statische ads. Zorgen interactieve ads voor meer interactie, awareness en een beter imago? Beïnvloedt dit brand recall en koopintentie? En wat is de correlatie tussen die verschillende termen?

De 65 deelnemers waren allemaal tussen de 18 en 32 jaar oud en gebruikten allen een Apple iPad om de advertenties te bekijken. Een gedeelte van hen was wel vertrouwd met de iPad, het andere gedeelte niet. 32 deelnemers kregen statische advertenties te zien, de 33 andere enkel interactieve.

De resultaten

Het onderzoekt wijst er duidelijk op dat intereactieve ads over de hele lijn beter scoren dan statische ads. Interactieve ads scoorden beter op interactiviteit, engagement, betrokkenheid, attitude en koopintentie.

interactieve ads

Interactieve ads zijn met andere woorden een interessanter advertentieformaat dan statische advertenties voor online marketeers om een product te promoten.

Adobe Digital Publishing Suite

De interactieve advertenties werden telkens opgesteld met Adobe Digital Publishing Suite op basis van uitgebreide analyses van het gebruikersgedrag op de website en het gebruikersprofiel.

Het sterke punt van de combinatie van Digital Publishing Suite en de interactieve ads is het genereren van meerdere contactpunten tussen het merk/het bedrijf/het product/… en de consument. Waar er vroeger slechts één contactpunt was (statische ads), kunnen er nu dus meerdere gecreëerd worden. Op die manier kan de “online experience” dus sterk verbeterd worden.

Voor meer informatie of een demonstratie van Adobe Digital Publishing Suite, kan je een kijkje nemen op de Adobe productsite. De volledige resultaten van het onderzoek zijn ook te lezen op de Adobe site.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *