Online advertising populairder dan advertentie in de krant

Elk jaar doe het Poynter Institute een onderzoek naar “The State of The News Media” in de Verenigde staten. Het rapport over het jaar 2010 heeft een aantal heel interessante inzichten. Ten eerste zijn er vanaf 2010 meer Amerikanen die het nieuws online volgen dan in de krant. Een logisch gevolg hiervan is natuurlijk een verschuiving van het advertentiebudget. In 2010 werd meer gespendeerd aan online advertising dan aan advertenties in kranten. Hoewel internet steeds dichter komt, is TV nog steeds het belangrijkste medium voor nieuws in de VS.

Het onderzoek van The Poyter Institute gaat echter veel verder dan enkel het verbuik van nieuws, ook advertentiebudgetten worden geanalyseerd. SEA is duidelijk de meest populaire vorm van online advertising met bijna 50% van het totale budget
Ook banners en zoekertjes (classifieds) hebben een aandeel in budgetten van online marketeers. De laatste 19% zijn echter erg versnipperd met onder andere video en e-mail als beperkte advertentiemogelijkheden. De markt van mobile advertising ziet er totaal anders uit. Het merendeel van het budget wordt gespendeerd aan tekstberichten (SMS) Op de tweede plaats komt display advertising en SEA staat slechts op de derde plaats.Met de verschuivingen binnen het mediagebruik, verandert ook het belang van deze media in marketing. Adverteerders bewegen weg van een advertentie in de krant, naar online advertising. Maar ook de online wereld verandert al. Alsmaar meer mensen hebben toegang tot mobiel internet, terwijl de wereld van mobile advertising er anders uitziet dan deze van ‘traditionele’ online advertising.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *