Nieuw fonds voor journalistiek in Europa

Google-fonds-journalistiek

Google participeert in de oprichting van een nieuw fonds voor journalistiek in Europa. Dat fonds zal projecten en organisaties financieren die zich bezig houden met hoogkwalitatieve journalistiek. Het Amerikaanse internetbedrijf zet hiervoor 150 miljoen euro opzij. Critici menen hier vooral een charmeoffensief in te zien, nadat Google recent enkele juridische disputen uitvocht met verschillende Europese media.

The Digital News Initiative (DNI)

Het fonds gaat van start onder de naam “The Digital News Initiative (DNI)”. Het wordt gelanceerd als een samenwerkingsverband met acht Europese kranten: Les Echos, FAZ, The Financial Times, The Guardian, NRC Media, El Pais, La Stampa en Die Zeit. Deze krantentitels ontvangen zelf geen geld, maar adviseren hoe de financiële middelen kunnen dienen om nieuwsorganisaties te helpen met nieuwe denkpatronen en initiatieven in de digitale journalistiek.

Google gaat ook investeren in het opleiden van journalisten om via digitale weg aan onderzoek te doen. Hiervoor worden gespecialiseerde trainers geplaatst in Londen, Parijs en Hamburg. Er worden ook partnerships afgesloten om opleidingen te verzorgen en digitaal onderzoek te promoten.

Komt de oprichting van dit fonds voort uit een oprechte bezorgdheid van Google over de kwaliteit van de Europese onderzoeksjournalistiek? Of zit er een achterliggende reden achter?

Click to tweet!

Charmeoffensief?

Komt de oprichting van dit fonds voort uit een oprechte bezorgdheid van Google over de kwaliteit van de Europese onderzoeksjournalistiek? Of zit er een achterliggende reden achter? Sommigen zien er namelijk een charmeoffensief in van Google in de richting van Europa. De relatie van de internetgigant met het oude continent is immers verstoord, nadat de Europese Commissie recent beschuldigen had geuit tegen Google Shopping omtrent inbreuken op de antitrustwetgeving. Google zou namelijk zijn eigen shopping zoekresultaten voorrang gegeven hebben op andere lijsten. Daarnaast kondigde Europa een onderzoek aan naar het mobiele operatiesysteem van Google Android.

Hommeles over Google News

En daar bleef het niet bij. Er waren ook wrijvingen met krantenuitgeverijen over Google News, de zoekmachine voor perspublicaties. Het leidde er zelfs toe dat Google News van de Spaanse websites verdween, na de publicatie van een wet die Google verplichtte om kranten te betalen telkens wanneer er werd gelinkt naar een van hun artikels. Van enig cynisme was de Spaanse media echter niet gespeend, want toen Google News offline ging, klaagden ze prompt dat dit een negatieve impact op hun kranten zou hebben. Eenzelfde verhaal in Duitsland, waar uitgever Axel Springer een klacht tegen Google omtrent thumbnail images en snippets weer introk, nadat hij merkte dat het klikverkeer op zijn titels drastisch daalde.

Tijd dus om de vertroebelde relaties te herstellen. De oprichting va het Digital News Initiative lijkt alvast een eerste stap in de goede richting te zijn.

Executive Summary

Met de lancering van “The Digital News Initiative (DNI)” wil Google Europese nieuwsorganisaties helpen met nieuwe denkpatronen en initiatieven in de digitale journalistiek. Google gaat ook investeren in het opleiden van journalisten om via digitale weg aan onderzoek te doen. Critici zien er echter een charmeoffensief in van Google in de richting van Europa.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *