Nieuw Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit

Ons leven speelt zich steeds meer online af en daardoor neemt de cybercriminaliteit toe. Online fraude, het hacken van Facebook profielen, cyberaanvallen, enzovoort komen allen dagelijks voor. Daarom wil Europa in januari volgend jaar een centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit oprichten zodat cybercriminaliteit centraal aangepakt wordt.

Cybercriminaliteit

Online activiteiten die bedreigd worden door cybercriminaliteit

Naarmate we ons leven steeds meer online doorbrengen, worden er alsmaar vaker gevallen van cybercriminaliteit vastgesteld. Dagelijks krijgen meer dan een miljoen mensen te maken met een vorm van cybercriminaliteit. Dat zou de wereld jaarlijks 388 miljard dollar kosten.

Online activiteiten die extra gevoelig zijn voor cybercriminaliteit zijn onder meer: online banking, online shoppen en online contact houden met vrienden en familie via sociale netwerksites. Meer dan 80% van de Europese jongeren houden via Facebook en Twitter contact met elkaar. Dagelijks worden er echter bijna 600.000 Facebookaccounts geblokkeerd nadat er geprobeerd werd om het account te hacken. In 2009 werden er bovendien meer dan 6.700.000 computers opgespoord die besmet waren met een botnet.

De Europese Commissie vindt nu dat het welletjes geweest is met alle cybercriminaliteit en start met een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit. Malmström, Europese Commissaris van binnenlandse zaken vindt het belangrijk dat cybercriminaliteit centraal wordt aangepakt. Europa moet volgens haar de online wereld veiliger maken zodat er eindelijk een einde kan komen aan de crisis.


Malmström, Europese commissaris voor binnenlandse zaken

Den Haag als thuisbasis

Het nieuw Europees Centrum zal onderdak vinden in Den Haag en ondergebracht worden in de gebouwen van Europol, de Europese politie. Er zullen een 55-tal werknemers tewerkgesteld worden die zich allen zullen bezig houden met de Europese ICT werkzaamheden. Het centrum zou normaal gezien in januari 2013 starten met de anti-cybercrime activiteiten.

Werkzaamheden van het centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit

Allemaal goed en wel zo’n centrum tegen cybercriminaliteit, maar waar zal het centrum zich mee bezighouden? Het centrum werd hoofdzakelijk opgericht om criminele cyberactiviteiten te ontmaskeren die veel winst opleveren. Daarbij wordt vooral gedoeld op online fraude met kredietkaarten en bankgegevens.

Verder is het de bedoeling dat het centrum de lidstaten waarschuwt voor grote cyberbedreigingen. Bovendien zal het centrum de lidstaten wijzen op zwakke punten in hun online beleid. Op die manier hoopt Europa georganiseerde netwerken van cybercriminelen te ontmaskeren.

Tenslotte zal het centrum zich inzetten voor alles wat met cybercriminaliteit te maken heeft. Zo zal het optreden tegen online identiteitsdiefstal en de seksuele uitbuiting van kinderen op het internet. Het is ook de bedoeling om profielen op sociale netwerksites zo veel en zo goed mogelijk te beschermen.

Executive Summary

Wat? Stichting van een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit
Doel? Centraal aanvechten van onder andere online fraude, cybercrime netwerken en online identiteitsdiefstallen

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *