MSN in proces met Google omwille van personeelstwist.

Google heeft zijn plannen voor het inpalmen van China ontvouwen en heeft daarbij bekend gemaakt dat ze in China een development center gaan opzetten. De man die dat moet gaan leiden is Kai-fu Lee. Lee, Ex-Microsoft Corporate Vice president. Te begrijpen dat Microsoft dit niet zomaar kan laten gebeuren en heeft Google reeds aangeklaagd. Google langs zijn kant heeft reeds laten weten Lee met man en macht te verdedigen. De vertrouwelijke info is waarschijnlijk al doorgespeeld. Lee’s opdracht bij Microsoft was om Microsoft als zoekmachine groter en beter te maken dan Google.

Straf!

lees meer

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *