Microsoft vreest Google na overname DoubleClick ?!

Google vreest MicrosoftNu Google alle mededingers zwaar heeft overboden (3,1 miljard dollar) en ook effectief de eerste stappen heeft gezet in de overname van online advertentie-bedrijf DoubleClick blijkt dat Microsoft de toekomst met angstige ogen tegemoet ziet. Zij vrezen een absolute overmacht van Google in de online advertentiemarkt nu deze ook DoubleClick in handen krijgt. En het blijft niet bij geruchten, senior vice president van Microsoft Brad Smith heeft zelfs een officieel statement gelanceerd met de mening van Microsoft aangaande de overname van DoubleClick.

Microsoft eist dat de bevoegde instanties de overname goed bestuderen alvorens hun fiat te geven, en dit om een competitieve online advertising markt te vrijwaren. Microsoft vreest dat Google een te groot deel van de markt in handen gaat krijgen en dat ze dankzij dit overwicht een zo duidelijk beeld zullen krijgen van wat internet-gebruikers online allemaal doen dat concurrentie in de toekomst al op voorhand uitgesloten is. In het statement wordt het zo verwoord :

"This proposed acquisition raises serious competition and privacy concerns in that it gives the Google DoubleClick combination unprecedented control in the delivery of online advertising, and access to a huge amount of consumer information by tracking what customers do online. We think this merger deserves close scrutiny from regulatory authorities to ensure a competitive online advertising market."

Click to tweet!

Aan de ene kant valt de angst en bijhorende reactie van Microsoft natuurlijk wel te begrijpen, online advertising is goed op weg om gewoon synoniem met Google te worden, maar aan de andere kant toont dit statement ook de onmacht van Microsoft aan. Als er hen in het verleden iets in de weg gelegd werd volgde er immers altijd een proces of toch minstens een lange procedurestrijd (al moeten we toegeven dat er ook al genoeg processen tegen hen ingespannen zijn). In dit geval is er (voorlopig) enkel een officieel statement.

Microsoft vreest dus dat Google een monopolie op online advertising aan het uitbouwen is en er valt inderdaad wel iets voor te zeggen, maar is het aan de andere kant niet zo dat Microsoft ook beschikt over een monopolie bij de operating systems ?

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *