Jongeren en nieuwe media

We gaan ervan uit dat jongeren beschikken over alle mogelijke nieuwe media en er ook perfect mee kunnen omgaan, maar is dat wel zo?

Apenstaartjaren, een platform voor jeugdwerkers, bundelde de resultaten van onderzoek bij meer dan 1900 jongeren. Ze peilden naar het bezit, het gebruik en de rol van nieuwe media in hun leven:

Het volledige rapport kan je hier (.pdf, 2.3 MB) downloaden.

via

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *