Japan bewijst dat digitaal communiceren sociaal is


Er wordt vaak gezegd dat digitaal communiceren mensen minder sociaal maakt. Niets is minder waar. De aardbeving in Japan van vrijdag bewijst niet enkel de onmacht van mensen tegen de natuurkrachten, maar ook de solidariteit tussen mensen ongeacht cultuur of nationaliteit. Vooral de invloed van social media op de berichtgeving en hulpacties was opvallend.

Twitter staat bekend voor trend watching en het extreem snel verspreiden van nieuws. Ook in dit geval was Twitter de bron met het meeste nieuws over de ramp. Zo gebruikte onder andere CNN twitterberichten om zijn live-berichtgeving over de ramp te ondersteunen. Maar met Twitter kan je meer dan enkel het nieuws volgen. Bijvoorbeeld de hashtag #Anpi dient specifiek voor informatie over de veiligheid van personen en plaatsen in Japan online te zoeken.


Ook Google helpt personen te vinden na deze ramp. Met zijn person finder kan je online zoeken naar informatie over familieleden en vrienden in Japan. Naast deze dienst heeft Google ook $250.000 gedoneerd aan hulporganisaties.

Natuurlijk zijn het niet enkel de grote bedrijven die betrokken zijn bij de ramp in Japan. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om zelf te helpen. Je kan doneren via Apple’s iTuners store of op Google’s crisis response pagina. Dit weekend liepen er ook acties om geld op te halen voor Japan zonder direct te doneren. Zo heeft de filantropische website Explore $200.000 gedoneerd nadat 100.000 personen de Facebook pagina Dog Bless You leuk vinden. Dergelijke acties zorgen niet enkel voor meer geld voor Japan, maar ook voor een breder publiek dat bewust is van de nood aan hulp.

Ook Bing probeerde een dergelijke actie, waarbij ze $100.000 gingen doneren nadat 100.000 mensen hun bericht retweeten. Doordat dit echter te veel leek op een marketing campagne kwam er enorm veel negatieve commentaar op deze actie, hierdoor stopte Bing de twitteractie en doneerde zonder tegenprestatie de beloofde $100.000.

Ook dichter bij huis zijn er voorbeelden van de invloed van social media op solidariteit en het rouwproces. De jonge student Matthias Van der Stighelen overleed twee weken geleden. Via Facebook en andere sociale media zijn er tal van steunbetuigingen. Zo is er onder andere de blog Better Together, waar vrienden en familie hun herinneringen en steun kunnen delen. In deze moeilijke tijd heeft vader Guillaume Van der Stighelen laten weten dat deze steunbetuigingen hem elke dag helpen.

Bij deze willen ook wij onze steun betuigen aan de familie Van der Stighelen en ons medeleven met de nabestaanden van de duizenden slachtoffers in Japan. Het overlijden van mensen dicht bij u is altijd moeilijk te verwerken, het is dus een mooie gedachte dat in deze tijd mensen meer dan ooit bereid zijn dit verlies te delen met anderen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *