Het search & social en het marketing landschap verschuift

Onlangs las ik een interessant artikel van John Battelle waarin hij enerzijds de deal tusssen Google en Facebook van 2009 besprak waarbij Google toegang zou krijgen tot Facebook data. Maar anderzijds, en veel interessanter, besprak hij hoe het ‘search paradigm‘ aan het verschuiven is. Ik vind dat we zelfs mogen stellen dat niet alleen search verandert maar dat ook marketing en onze kijk op marketing sterk aan het veranderen is.

Alles is gefragmenteerd. Zoals Battelle in zijn artikel zegt, is het vandaag de dag enorm moeilijk (momenteel lijkt het zelfs onmogelijk) om search aan te bieden die echt relevant en dus persoonlijk is. Omdat er zo veel data op verschillende plekken op het web (maar eigenlijk ook offline) opgeslagen en gedeeld wordt door miljoenen gebruikers, is personal search (momenteel) eigenlijk niet mogelijk.

Search evolueert…marketing-en-social-search-verschuiving

Het grote probleem is dus dat onze data verspreid (gefragmenteerd) is over het hele web: persoonlijke info en likes op Facebook (of +1’s Google Plus), ‘zakelijke’ informatie en CV’s op LinkedIn, korte mededelingen op Twitter, muziekvoorkeuren op Spotify, vakantiefoto’s op Flickr, enzovoort… En aangezien al die bedrijven hun data en de data van hun gebruikers beschermen, kan de grootste ‘search leverancier’, Google, niet langer de meest persoonlijke en relevante zoekresultaten tonen. Niet langer aangezien de deal met Facebook dus niet doorgegaan is en aangezien ook de deal met Twitter in juli vorig jaar afsprong. Het grappige was wel dat Google toen nog zei dat het openbare info van Twitter nog bekend zou maken, terwijl Google nu de resultaten van Twitter naar beneden duwt om z’n eigen resultaten te bevooroordelen.

Voor iedere gebruiker de meest relevante resultaten leveren, is iets wat Google dus niet langer doet, maar momenteel ook niet kan doen. Het ‘search paradigm’, zoals John Battelle noemt, is dus verschoven/aan het verschuiven. Hoewel Google in juli dus zei weldra informatie van verschillende bronnen te tonen, lijkt het erop dat ze er nu voor kiezen om de informatie van hun eigen sociale netwerk (maar ook voor andere Google producten) voorrang te geven. Als Google Plus in social media kan worden wat Google vandaag is in search, en dat zou niet zo heel lang meer duren, dan zou search terug relevanter en persoonlijker kunnen worden en hebben ze die andere bronnen eigenlijk niet langer nodig. Des te meer informatie via Google (en al z’n producten) gedeeld wordt, des te meer informatie openlijk beschikbaar is voor Google om te gebruiken in z’n zoekmachine. Maar dan zou wel iedereen Google Plus en andere Google producten moeten gaan gebruiken…

Om momenteel een goede persoonlijke search te hebben, moet je op iedere site afzonderlijk zoeken. Om dat alles te combineren, tracht Google nu ook iedereen Google producten te laten gebruiken: Gmail, YouTube en Google Music, Google Docs & Calendar, Google Plus, … om zo terug alle informatie samen te kunnen brengen. Het gevolg is dat Google niet langer een zoekmachine is, maar eerder een conglomeraat met verschillende producten, of beter diensten, geworden is om zo in te spelen om de hedendaagse gebruiken en noden van de consument.

Maar er is een groter marketing plaatje…

Er vindt dus een verschuiving plaats in search maar dus ook bij Google en andere bedrijven, want ook Facebook (met de Social Graph) en Twitter bieden gebruikers een zoekmachine met hun eigen algoritmes aan. Die verschuiving is ook door te trekken naar marketing zelf en ook daar moeten marketeers hun aanpak veranderen aan de hedendaagse marketingkanalen en technologie.

Steven van Belleghem vertelde onlangs in een interview met ons nog hoe de job van een marketeer sterk zal evolueren en hoe de band met de consument persoonlijker moet worden. Met de komst van social media, web 2.0 en weldra 3.0, smartphones en mobiel internet en nieuwe marketingtechnieken, tools en kanalen die daar op inspelen, is de mediabelevenis en -consumptie van consumenten sterk veranderd. Dit biedt meerdere contactmomenten met dezelfde consument en daarom moet er ook doordachter omgegaan worden met marketing.

Ook marketing is dus gefragmenteerd geworden en ook marketing zal dus mee moeten evolueren. Niet alleen op vlak van zoekmachine marketing maar ook de basis van marketing moet herbekeken worden. Een cross-mediale en continue aanpak zal steeds meer noodzakelijk worden om consumenten op de juiste momenten, op de juiste plaatsen van de juiste en relevante content te voorzien. Hoewel het alomgekende AIDA-principe nog steeds van toepassing, moet de benadering ervan anders bekeken en toegepast worden.

Voor iedere boodschap, iedere doelgroep en dus ook iedere stap in het koopproces is er tegenwoordig een geschikt kanaal beschikbaar. En we hebben ook voldoende informatie te onzer beschikking: de Open Graph, gegevens uit Analytics, gebruikersprofielen op verschillende social media, … Ten slotte hebben we ook de technologie om gebruikers op ieder moment te bereiken met de juiste (marketing)boodschap. En dat op de voorwaarden van de consument.

Het wordt dus enorm interessant om te zien hoe bedrijven en marketeers hierop zullen inspelen maar ook hoe de internet bedrijven (of conglomeraten) het search & social landschap zullen veranderen en hoe wetten als SOPA en PIPA hier een rol in zullen spelen. Of zoals John Battelle zegt: “We staan voor een grote verschuiving” en dus niet alleen op vlak van search.

Executive Summary

Wat? Niet alleen search verandert, ook marketing evolueert…
Hoezo? Dankzij social media en personal search kunnen marketeers hun klanten beter bereiken
Dus? Marketeers zullen mee met search, social en marketing moeten evolueren

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *