Het Grote Facebook Onderzoek bij Belgische bedrijven

QueroMedia onderzocht de aanwezigheid van 45 Belgische merken op Facebook en dit tijdens het eerste half jaar van 2011 (januari – juni). Hierbij stelt men drie concrete vragen: 1) Hoe actief zijn de Belgische merken op Facebook en hoeveel fans levert dit hen op? 2) Op welke manier communiceren de retailers? 3) Zetten de merken in-store Facebook acties op?

 

Fans-likes-posts

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 31 van de 45 onderzochte bedrijven beschikt over een Facebook fan pagina, oftewel 69 procent. Gemiddeld hebben de Belgische bedrijven zo’n 3 878 fans. De meeste pagina’s hebben echter minder fans.

 

 

 

 

 

 

De Belgische merken communiceren zo’n 7 keer per maand met (potentiële) fans en dit levert hun gemiddeld 8 likes per post op.

Waarover communiceren de Belgische bedrijven op Facebook?

De merken communiceren het meest frequent over algemeen nieuws en productinformatie/kortingen (74 %).

Ook interactievragen (simpele, korte vragen) zijn een vaste waarde waarmee ze trachten in conversatie te treden met (potentiële) Facebook fans. Maar liefst 52 % van de bedrijven communiceert op deze manier op zijn wall.

32 % van de Belgische Facebook pagina’s verwijst naar wedstrijden op hun website. Het blijkt vaak dat dit gemakkelijker is dan een specifieke Facebook wedstrijd te organiseren. 26 % zet specifieke Facebook acties op. Dit is een zeer laag aantal, omdat zo’n actie extra fans kan opleveren. Toch hebben enkele merken, zoals AVEVE, E5 Mode, Heylen Meubelen, Prémaman, ZEB en JBC dit zeer goed begrepen.

16 % van de Belgische retailers  op Facebook communiceert over vacatures Dit is een relatief laag cijfer in vergelijking met andere content, waaruit blijkt dat bedrijven Facebook niet zien als een wervingskanaal.  Ook polls doen het niet goed: slechts 16 % doet een peiling onder de Facebook fans.

In-store Facebook acties

Slechts 1 bedrijf – Heylen Meubelen – trekt Facebook door naar haar winkels. Dit doet het met een Facebook fan parking. De Facebook fans van Heylen kunnen hier exclusief gebruik van maken.

Conclusies bij het Facebook onderzoek

Op basis van de activiteit van de merken (aantal fans, aantal posts en aantal likes), de communicatie (polls, vacatures, specifieke Facebook acties, links naar wedstrijden, interactievragen, algemeen nieuws, productinformatie en kortingen) en in-store integratie heeft dit onderzoek een lijst gemaakt met de merken die beschikken over de meest waardevolle Facebook pagina’s.De bedrijven met de meeste Facebook fans hebben niet noodzakelijk de beste fan pagina. Enkele bedrijven, zoals Colruyt hebben veel fans, maar communiceren niet met hen. Hierdoor loopt men zeer veel kansen mis. Daarnaast zijn er bedrijven met minder merkbekendheid die toch zeer veel posten op hun wall en hierdoor relatief veel fans aantrekken.

Voorts merken we dat bedrijven hun Facebook content nog te beperkt houden tot algemeen nieuws, productinformatie en simpele vragen. Facebook acties kunnen nochtans zorgen voor meer fans.

Wil je meer weten over Facebook fan pagina’s van Belgische bedrijven? Download de volledige studie op SlideShare

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *