Het einde van de webmaster?

(Tijd) De webmaster is dood, leve de webmanager. De goede oude webmaster, die instaat voor alles wat een organisatie op het internet publiceert, mag stilaan uitkijken naar een andere job. Vaak was de webmaster zowel verantwoordelijk voor de inhoud als de vorm van de website. Na verloop van tijd vormde zich een flessenhals, omdat websites uit hun voegen begonnen te barsten. Ze opteerden voor contentsystemen, die het aanpassen van sites makkelijker en efficiënter doen verlopen. Veel van de oude taken van de webmaster worden geautomatiseerd. De nieuwe rol van de webmaster is die van een manager, met een veel minder technisch profiel.

Het einde van de webmaster wjst op een fundamentele ommekeer in hoe bedrijven omgaan met hun website. Van de webmaster, die in een organisatie de content inbrengt, verschuift de klemtoon naar de eindgebruiker die de website bezoekt.

De focus verschuift naar extra funtionaliteiten voor klanten. Denk aan interactieve toepassingen zoals filmpjes, mash-ups via Google of polls. Vb: op slimmetips.be kunnen bezoekers hun energieprofiel berekenen. Ze kunnen het meteen ook via de ingebouwde Google Maps-toepassing op de kaart van België plaatsen, waardoor ze hun energieprofiel kunnen vergelijken met hun buren.

Of hoe op hedendaagse sites steeds meer de klant, en eigenlijk dus ook de webmanager, de lijnen uitzet.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *