Happy birthday Yahoo!

Gelukkige verjaardag aan Yahoo! dat vandaag 10 jaar bestaat. Opmerkelijk omdat Google en Overture slechts 7 jaar bestaan. Google AdWords, PPC version zijn maar 3 jaar en GMail is nog maar een baby :)

http://birthday.yahoo.com/netrospective/

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *