Hackers hebben het steeds vaker gemunt op smartphones en tablets

Smartphones en tablets winnen nog steeds aan populariteit, en we zien onze tablet steeds vaker als een volwaardig alternatief voor onze notebook. Dat hackers hun malware steeds meer verspreiden via diezelfde tablets en smartphones, is dan ook niet echt verrassend. In 2012 is de malware voor mobiele toestellen met 58 procent gestegen in vergelijking met 2011. Ongeveer een derde van die kwaadaardige software is erop gericht om gegevens als je e-mailadressen en telefoonnummers te stelen.

Er is steeds meer malware voor mobiele toestellen, en android is het grootste slachtoffer.

Android is het grootste slachtoffer

De gegevens over malware op mobiele toestellen, zijn afkomstig van internetbeveiligingsbedrijf Symnatec. Het gaat hier enkel over de malware die het bedrijf zelf vaststelde, of die aan het bedrijf gerapporteerd werd. Wereldwijd zou het al om zo een 100.000 besmette apps gaan. Android is hier het grootste slachtoffers, het merendeel van de aanvallen was op Android toestellen gericht. Bij Apple’s iOs is er ook een toename in het aantal malware aanvallen, maar de toename is kleiner dan bij Android. Dat komt omdat de iOs software heel gesloten is, terwijl de Android software net heel open is. De besmette applicaties verzamelen gegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers, maar ze kunnen in sommige gevallen ook gegevens van applicaties voor internetbankieren doorgeven.

Een voorbeeld van zo een malware applicatie is de ‘Sumzand‘ app. Deze applicatie zou je scherm in een zonnepaneel veranderen, en op die manier je smartphone opladen, zonder dat deze aan het stopcontact hangt. Het idee is mooi, maar helaas is dit technisch niet mogelijk. Diegenen die de applicatie installeren zijn echter wel slachtoffer van een malware aanval, want de applicatie stuurt persoonlijke gegevens door.

Ook kleine bedrijven zijn steeds vaker slachtoffer van cybercriminelen

Cybercriminelen richten hun pijlen niet alleen op smartphones en tablets, ook kleine ondernemingen zijn steeds vaker het slachtoffer van gerichte cyberaanvallen. Het aantal gerichte cyberaanvallen nam in 2012 met 41 procent toe, en bij 31 procent van die aanvallen ging om het ondernemingen met minder dan 250 werknemers. Men zoekt die kleine ondernemingen eruit omdat ze over het algemeen minder investeren in internetveiligheid, en dus een makkelijker slachtoffer zijn. Bij zo een aanval zijn de criminelen vaak op zoek naar intellectuele eigendommen, naar bankrekeninginformatie of naar klantgegevens.

Executive Summary

Hackers hebben het steeds vaker gemunt op smartphones en tablets
Cybercriminelen plaatsen steeds meer malware op smartphones en tablets. Daarnaast ontsnappen ook kleine ondernemingen niet aan gerichte cyberaanvallen.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *