Gratis Robotreplay béta

robot replay
Net zoals clicktale stelt nu ook robotreplay U in staat om op zeer makkelijke wijze aan ‘mousetracking’ en ‘keyboardtracking’ te doen. Mooie technologie voor usability die website analyse perfect kan aanvullen. Enige bemerking, zonder het zelf getest te hebben: ik ben op zoek naar geaggregeerde data om er zo conclusies uit te trekken en er van te leren, zonder dat ik elke websitegebruiker individueel op z’n mousetracking moet gaan analyseren.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *