Google Trends

Google heeft Google trends beschikbaar gemaakt. Een tool waarmee de zoekvolumes voor bepaalde zoektermen over de tijd kunnen worden nagegaan. Leuk is dat je ook verschillende woorden tegenover elkaar kan plaatsen en zo vergelijkingen maken. Je kan selecties maken in tijd en geografie.

www.google.com/trends

Ook yahoo heeft dergelijke tool

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *