Google test “Sources” bij de zoekresultaten

Wie veel gebruik maakt van Google producten ziet de laatste maanden de nieuwe features in grote aantallen op zich afkomen. Soms komt het nieuws pas boven water als de werkelijke release eraan komt. Maar sommige nieuwe probeersels komen al tevoorschijn tijdens het testen. Dan is het vaak een oplettende gebruiker die de wereld hiervan op de hoogte wilt brengen. Zo postte Cyrus Shepard op Google+ een openbaar bericht over een nieuwe feature “sources” waarop hij is uitgekomen.

Sources Box

De “sources” werden getoond in een box aan de rechterkant van de zoekresultaten. Ze geven een hoeveelheid aan informatie over de ingegeven zoekterm. Cyrus Shepard heeft bij zijn post twee screenshotjes toegevoegd, eentje voor de zoekopdracht “Twitter” en één voor “Rihanna“.

In het bovenstaande voorbeeld van Twitter valt meteen op dat we pagina hebben zonder advertenties. En in de rechterkolom, waar normaal ads staan, zien we de sources box. In deze sources box wordt informatie gegeven over het bedrijf Twitter. Zo komen we te weten wie CEO is, waar en wanneer het opgericht is,… Niet echt informatie waarop iedereen zit te wachten, zou men denken. We zien bovenaan in de box ook een stukje Wikipedia geïntegreerd van de Wikipediapagina.

Het voorbeeld van Rihanna geeft de andere mogelijkheden weer die de sources box te bieden heeft. Waar bij de zoekopdracht “Twitter” de informatie nog onbelangrijk is en slechts voor een klein publiek relevant  zou zijn, is de sources box voor de tweede zoekopdracht veel beter uitgewerkt en waarschijnlijk meer relevant voor de zoeker. We zien weer de Wikipedia integratie met daaronder bijkomende persoonlijke en professionele informatie. Dit is informatie die al meer aanleunt bij de interesse van iemand die Rihanna ingeeft in Google.

Meer ruimte voor meer informatie?

Zoals we al aangaven, zijn er op de screenshots geen advertenties te bespeuren. Maar iedereen die al eens een bedrijf heeft opgezocht, weet dat er in sommige gevallen een kaartje wordt getoond van Google Maps met de locatie van het bedrijf. Nu zijn er genoeg bedrijven en ook personen natuurlijk die geen locatie hebben. Dan zouden deze sources de bijkomende informatie vormen i.p.v. de kaart, die natuurlijk ook nog altijd mogelijk is aangezien er geen advertenties zijn.

Daarbij moet men in het achterhoofd houden dat Google nu zijn advertenties ook onder de zoekresultaten weergeeft. Daardoor komt er plaats vrij voor andere informatie. Wat de gevolgen van de sources boxen zullen zijn voor Adwords klanten valt nog af te wachten.

Wat met de Click-through?

Een belangrijk aandachtspunt bij de “sources” is de click-through van de getoonde zoekresultaten. Zoekers krijgen zo meteen informatie over hun zoekopdracht in de sources. Waarom zouden ze dan nog op een link clicken als toch al informatie hebben. Het lijkt hier dat Google zichzelf toch een klein beetje voor het hoofd stoot.

Het valt op dat “sources” nog in zijn kinderschoentjes staat. Zo zijn ze nu nog aan het testen op relatief kleine schaal. Het is zelfs nog niet eens zeker dat deze nieuwe feature “sources” gaat heten. Search EngineLand heeft al laten weten dat het de komende dagen de nieuwe feature intensief gaan onderzoeken.

Ook al hebben jullie waarschijnlijk nog niets gezien van deze nieuwe feature. Maar wat zijn jullie eerste bedenkingen? Zien jullie mogelijkheden en zo ja de welke?

Executive Summary

Wat? Google test een nieuwe feature: Sources.
En? Wat houden deze “Sources” in?

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *