Google laat goede doelen gratis adverteren

Nederlandse hulporganisaties kunnen sinds kort beroep doen op een beurs (de Google-Grants) waarmee ze gratis kunnen adverteren op Google’s zoek- en inhoudsnetwerk. Het Google Grants programma bestaat al langer in de VS. Volgens Google willen ze hiermee ‘organisaties ondersteunen die hun filosofie van dienstbaarheid aan de gemeenschap delen en de wereld verder willen helpen op het gebied van wetenschap en technologie, onderwijs, gezondheidszorg, het milieu, jeugdwerk en de kunsten.’

Enkel Nederlandse liefdadigheidsinstellingen die in bezit zijn van een CBF-Keur of een CBF Verklaring van geen bezwaar mogen hun aanvraag indienen. Bij goedkeuring kan de hulporganisatie in kwestie rekenen op ten minste drie maanden gratis advertenties. Internationaal hebben reeds honderden organisaties beroep gedaan op de Google Grants om te adverteren voor het goede doel, gaande van natuurbehoud tot voorlichting in verband met HIV en aids.

Of dit alles louter voortkomt uit menslievendheid of eerder een manier is om het stilaan afkalvende ‘Do No Evil’-imago opnieuw op te poetsen, laten we liever in het midden. Vast staat dat hiermee een hele nieuwe markt opengaat voor Nederlandstalige search engine advertisers. Hopelijk laat een gelijkaardig Belgisch Google Grants programma niet te lang op zich wachten.

Voor meer info over Google Grants: http://www.google.com/grants/index.html


Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *