Google en Wikipedia geloofwaardiger dan bibliotheek

Google Wikipedia

Uit onderzoek bij 500 eerstejaarsstudenten aan de K.U.L. is gebleken dat studenten in hun zoektocht naar wetenschappelijke informatie zich eerder baseren op informatie die ze hebben gevonden via Google en Wikipedia dan op informatie uit boeken en de bibliotheek. Ellen Martens, medewerker van de Campusbibliotheek in Heverlee ondervroeg de studenten en stelde vast dat ze vaak blindelings informatie van internet overnemen zonder even na te gaan of hun bron wel betrouwbaar is.

Het onderzoek heeft eveneens aan het licht gebracht dat studenten vaker dan vroeger (al dan niet bewust) plagiaat plegen. Ellen Martens :

Driekwart van hen vermeldt weliswaar een bron als ze teksten van een andere auteur letterlijk overnemen. Maar zodra ze die teksten gaan navertellen in hun eigen woorden daalt die bronvermelding naar 25 procent. Dat is niet altijd slechte wil. Het is vaak gewoon omdat ze nooit geleerd hebben wanneer ze precies een bron moeten vermelden.

Click to tweet!

Om dit probleem op te lossen wordt er nu een online cursus ontwikkeld waarin de studenten kunnen leren informatie opzoeken, beoordelen en gebruiken.

Dat je niet zomaar alle informatie op het internet voor correct en waar moet aannemen, daar kunnen wij ons volledig in terug vinden. Maar aan de andere kant bleek eind 2005 in een artikel van Nature dat op Wikipedia nauwelijks meer fouten terug te vinden waren dan in de gerenommeerde Encyclopedia Britannica.

Meer info over het onderzoek vind je hier.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *