Google bezorgt New York gratis wifi

Chelsea, een wijk in het zuiden van Manhatten, krijgt een gratis wifi-netwerk van Google. Bewoners en passanten kunnen er zonder wachtwoord mobiel op het internet. Reden voor dit initiatief van Google? Op termijn een technologiewijk creëren die ‘Silicon Alley’ zal heten.

Google dicht digitale kloof

Op het eerste gezicht lijkt het een werk van barmhartigheid en dat is het ook voor een gedeelte. Google wil ermee voor zorgen dat de digitale kloof in New York wordt gedicht. De sociale mix in een grootstad als New York is heel groot. Er zijn heel wat gezinnen en kinderen voor wie internettoegang geen evidentie is. In andere wijken en bij andere bevolkingscategorieën is internet al wel heel lang een commodity zoals water uit de kraan of elektriciteit uit het stopcontact.

Hub voor technologiestart-ups

Google zou Google niet zijn als er geen strategie achter zou zitten. Chelsea moet uitgroeien tot een buurt waar technologiestart-ups als paddenstoelen uit de grond rijzen. Volgens de internetgigant is de tech-industrie dan ook de volgende groeimotor van ‘The Big Apple’. De opstart van het project kost Google 115.000 dollar, terwijl de jaarlijkse onderhoudskosten 45.000 dollar bedragen. Google neemt twee derden van de kosten voor z’n rekening. De overige worden gedekt door de non-profitorganisatie Improvement Co.

Gratis wifi voor inwoners en passanten

Het is de bedoeling dat het wifi-netwerk zowel voor iedereen in de wijk beschikbaar wordt. Niet alleen voor inwoners, maar ook voor bezoekers en toevallige passanten. Het is nog afwachten of dat plan effectief succes oplevert want in Chelsea bevinden zich heel wat oudere gebouwen met dikke muren die wel eens moeilijkheden zouden kunnen creëren.

Er zijn overigens plannen om dit project ook in andere New Yorkse wijken uit te rollen, maar die bevinden zich nog in embryonale fase. En het is ook niet gezegd dat Google als partner zal fungeren.

Executive Summary

Google wil hub voor technologiestart-ups creëren
Inwoners en passanten kunnen gratis online gaan

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *