Google anticipeert op succes van Live Search

Google is zonder enige twijfel nog steeds de meest succesvolle zoekmachine van het moment. En toch probeert Google zich al op voorhand in te dekken tegen de mogelijk sterke opgang van Windows Live Search eens de opvolger van Windows XP, Vista gelanceerd wordt. In deze nieuwe Windows-versie zit immers standaard de Live-zoekmachine in de browser ingebakken (Live is de opvolger van MSN Search). Daarom lanceerde Google enkele dagen geleden een eigen versie van de nieuwe Internet Explorer 7 waarin Google standaard als zoekmachine ingesteld staat en die bovendien voorzien is van de Google Toolbar en de mogelijkheid om de startpagina te personaliseren. Kleine opmerking hierbij : in de nieuwe versie van IE7 is het eenvoudig om de standaard zoekmachine te wijzigen (en dus om te schakelen van Live naar Google), maar Google vreest dat niet alle mensen die moeite zullen nemen of er ook maar van op de hoogte zijn.

De laatste jaren doken op geregelde tijdstippen al geruchten op dat Google met een eigen browser zou beginnen, maar die geruchten werden eind 2004 de kop ingedrukt toen Google-bestuurslid Schmidt officieel meldde dat Google zich niet zou mengen in de nakende browseroorlog. Is Google nu op die beslissing teruggekomen en is dit de eerste stap naar een volledig eigen Google-browser? Dat het mogelijk is om een eigen versie van IE te bouwen is trouwens te danken aan Microsoft zelf. Zij bieden de Internet Explorer Administration Kit aan, een set met gereedschappen voor softwareontwikkelaars en bedrijven die willen overstappen naar een nieuwe browser. Vraag is natuurlijk of bij succes van de Google-IE-versie de regels van Microsoft niet gaan verstrengen.

Pittig detail : voor je IE7 bij Microsoft kan downloaden wordt gecontroleerd of je wel met een legale Windows-versie werkt, als je IE7 in de Google-versie wil downloaden is er absoluut geen sprake van enige controle.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *