Google Analytics onder vuur in Noorwegen

Google Analytics, de bekende analysetool van de zoekgigant, wordt ook door verschillende Noorse overheidsdiensten gebruikt. Ondermeer de Noorse belastingdienst, een studieleenfonds en vele andere publieke instellingen maken gebruik van Google Analytics.

De Noorse privacywaakhond Datatilsynet deed echter een onderzoek naar het gebruik van Google Analytics in Noorwegen, en kwam tot de conclusie dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de Noorse privacywetgeving. In de ogen van Datatilsynet is Google Analytics dus illegaal, en mag het dan ook niet meer gebruikt worden door de overheidsinstellingen, en bij uitbreiding op elke Noorse website.

De reden voor de drastische beslissing van Datatilsynet is de onduidelijkheid die er heerst rond gegevens die worden verzameld door een website. IP-adressen worden door de wetgeving beschouwd als persoonlijke gegevens, die niet mogen worden doorgegeven. Volgens Datatilsynet is het niet duidelijk wat juist met de IP-adressen gebeurt binnen Google Analytics.

Datatilsynet is voornamelijk bezorgd om het feit dat de webmasters voor het gebruik van Google Analytics “onvoorwaardelijk akkoord gaan met de voorwaarden”. Hierdoor doen ze volgens Datatilsynet afstand van alle controle over de verzamelde gegevens. Het gevaar bestaat dan dat Google toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Noorse websites, en vooral de Noorse overheidswebsites. Google zou deze persoonlijke gegevens dan kunnen gebruiken voor ondermeer personalised search.

Datatilsynet heeft de overheidsdiensten nu gevraagd dat ze de gegevens die ze verzamelen via de overheidswebsites anoniem maken, zodat ze enkel gebruikt kunnen worden voor louter statistische doeleinden. De overheidsdiensten hebben hiervoor de tijd tot 10 september.

Ook in andere landen zijn al stemmen opgegaan om Google Analytics te verbieden. Ondermeer in Duitsland en Zweden werd overwogen om een verbod in te stellen. Wie Google Analytics toch nog gebruikt, riskeerde een forse boete. Google bereikte ondertussen wel een akkoord met de overheden van beide landen.

Google zelf heeft al gereageerd op de commotie die ontstaan is rond Google Analytics in Noorwegen. Google benadrukte dat webmasters de volledige controle hebben op de gegevens die verzameld worden via hun website.

Executive Summary

Google Analytics onder vuur
De Noorse privacytoezichthouder dreigt Analytics te verbieden, wegens te weinig controle over gegevens van gebruikers.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *