Gaat content marketing de journalist redden?

Het zijn harde tijden voor journalisten. Almaar meer kranten krijgen het moeilijk om hun oplages te verkopen, de mediabedrijven reageren voorspelbaar: massaal personeel afdanken. Waar moeten al die werkloze journalisten naartoe? En is er überhaupt nog een toekomst voor journalisten? Mogelijk kan content marketing een reddingsboei zijn in woelige wateren. Meer en meer journalisten komen immers terecht in de marketingwereld.

Journalisten vinden een nieuw leven als copywriter

Onlangs nog versmolten de redacties van Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen samen in Het Mediahuis. En ook bij de andere titels is het al enkele jaren alle hens aan dek om niet te kapseizen te midden van al het online geweld dat de traditionele printed media overstroomt. Honderden journalisten – zowel freelancers als contractuelen – werden de voorbije jaren verplicht om het schip te verlaten. Wat achterblijft, zijn fel onderbemande redacties die méér werk moeten verzetten met minder mensen.

De horden afgedankte journalisten vinden meestal een tweede bestaansreden als copywriter … En niet zelden bij online content marketingbedrijven. De vraag is: “Is dat een goeie zaak?” Het antwoord luidt onomwonden: “Ja!”

Afgedankte journalisten worden vaak copywriter … De vraag is: “Is dat een goeie zaak voor de marketingwereld?” Het antwoord luidt onomwonden: “Ja!”

Click to tweet!

01/

Het belang van een goeie kop

Journalisten onderschatten het belang van een sterke kop boven een artikel nooit. Ze hebben geleerd om véél tijd te stoppen in het bedenken van titels die de lezer nieuwsgierig maakt naar meer. En de nieuwsgierigheid van de lezer prikkelen, dat is óók het doel van de online copywriter!

02/

Het belang van empatisch vermogen

De meeste journalisten beschikken over een meer dan gemiddeld ontwikkeld empathisch vermogen. Met andere woorden: ze kunnen zich vlot verplaatsen in andermans gevoelswereld. Het is een basisvaardigheid die hen helpt om aangrijpende en waarheidsgetrouwe artikels neer te pennen. Ook copywriters moeten zich kunnen verplaatsen in anderen om artikels te kunnen schrijven die een product of dienst doen verkopen. Een copywriter vertrekt altijd vanuit de volgende vraag: “Wat zou mij als potentiële klant van product x of dienst y overtuigen om een aankoop te doen?”

03/

Het belang van eerlijkheid

“Om een product te verkopen, stelt een copywriter alles in het werk om de lezer te verleiden en misleiden”, zo luidt een oude omschrijving van de jobinhoud van een copywriter. Vandaag klopt die omschrijving gelukkig niet meer. Een copywriter is misschien wel een mooiprater, maar hij of zij is géén leugenaar. Dat kan ook niet meer in tijden waarin klanten mondiger zijn dan ooit en bedrijven panisch zijn voor juridische vervolging. Eerlijk duurt het langst dus, zowel voor de journalist als de copywriter!

04/

Het belang van sterke verhalen

Journalisten zijn nieuwsjagers in hart en nieren. Ze hebben een neus voor potentiële verhalen. Ook in de bedrijfswereld zijn sterke verhalen een must om je te onderscheiden van de concurrentie. Wie als doel heeft met zijn content op te vallen, maakt met een journalist in de rangen een goeie kans. De boeiende onderwerpen liggen voor het grijpen op het internet, als ze tenminste gespot worden door de juiste ogen.

Executive Summary

Het gaat niet goed met de krantenwereld. Almaar meer journalisten belanden daardoor in de online marketingwereld. Of dat een goede zaak is? Jawel, journalistieke principes liggen namelijk aan de grondslag van content marketing. Een goede journalist tilt je strategie naar een hoger niveau!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *