Facebook regeert met ijzeren hand over online marketeers

Facebook_adFacebook voert op wekelijkse en soms zelfs dagelijkse basis veranderingen door. Een nieuwe lay-out, nieuwe features, nieuwe buttons, enzovoort. Nadat ze naar de online marketeers geluisterd hadden en de Facebook Pages vernieuwd hebben, lijken ze nu hun rug te keren naar de marketeers. De nieuwe lay-out voor de ‘Alle campagnes’-pagina wordt deze maand aangepast en gebruikers die hun ‘Alle campagnes’-pagina bezoeken, zullen gevraagd worden om te updaten. Maar is die update het wel waard?

Facebook zelf zegt dat de veranderingen er toe moeten leiden dat je campagnes makkelijker kan opvolgen en dat je ‘dieper in campagneprestaties kan duiken’.

Facebook zelf vertelt het als volgt:

“De nieuwe campagnepagina legt de nadruk op planning en budgetten, de belangrijkste hulpmiddelen die je nodig hebt om je campagnes bij te houden.”

“We hebben het eenvoudiger gemaakt om de begin- en einddatums van je campagne te bekijken en je budgetten aan te passen en je marketingbudget in je belangrijkste campagnes te investeren.”

“Het is altijd eenvoudig te zien hoe je reclamecampagnes presteren. Klik op de knop Volledig rapport en je ziet uitgebreide prestatiestatistieken waarmee je het inzicht krijgt dat je nodig hebt om je campagnes beter af te stemmen en je omzet te maximaliseren.”

Aangekomen op de Alle campagnes-pagina, krijg je een groene button te zien ‘Upgrade now’ met een bijhorende uitleg waarin Facebook ons vertelt dat ze verbeteringen aan het maken zijn. Het woord ‘verbeteringen’ zal je meteen in twijfel trekken wanneer je de vernieuwde lay-out ziet. Gelukkig zijn er nog verschillende Facebook API tools die het de online marketeer wat makkelijker kunnen maken bij het het beheren van zijn Facebook campagnes en Facebook ads.

De oude lay-out

Laten we de nieuwe en de oude lay-out even vergelijken:

Facebook_adsIn de oude lay-out kregen beheerders van campagnes de volgende knoppen te zien om hun campagne te beheren en te analyseren:

 • Reclamecampagne
 • Status
 • Budget
 • Weergaven
 • Sociaal %
 • Klikken
 • CTR
 • Gem. CPC
 • Uitgegeven

Weergaven (impressies), klikken, CTR, de gemiddelde CPC en de uitgaven zijn van essentieel belang voor online marketeers om snel aanpassingen te kunnen maken in hun marketing campagne om deze beter te laten presteren. Maar ook om de campagne te kunnen analyseren en om na te gaan of ze überhaupt goed werkt, moet je deze gegevens bij de hand hebben.

Naast het verdwijnen van deze essentiële metrics op het ‘dashboard’ van de Alle campagnes-pagina is ook de handige lijngrafiek onderaan de pagina – om een tot hiertoe onbekende reden – verdwenen.

De nieuwe lay-out

Facebook_adsZoals je op de screenshot kan zien, zijn de belangrijkste metrics verdwenen en vervangen door:

 • Campagne
 • Status
 • Begindatum
 • Einddatum
 • Budget
 • Resterend
 • Uitgegeven

Geen echte verbeteringen dus. De start- en einddatum van een campagne zou door een goede online marketeer gekend moeten zijn waardoor deze nieuwe knoppen weinig nut hebben. Het feit dat je kan zien hoeveel je al uitgegeven hebt en hoeveel er nog resteert van je budget is handig, maar het weegt helemaal niet op tegen het zien van klikken, de CTR en de gemiddelde CPC. Voorheen was het makkelijk om campagnes te vergelijken en te leren uit goede of slechte campagnes maar door de vernieuwde lay-out is dit niet langer mogelijk. Alleszins toch niet op het dashboard.

De data is wel nog beschikbaar, hetzij een beetje verstopt. Op de vernieuwde pagina staat een knop ‘Full report’ (zie screenshot) waarna, als je er op klikt, je wel een volledige analyse van je campagne kan bekijken met metrics als:

 • Weergaven
 • Sociale weergaven
 • Klikken
 • Sociale klikken
 • CTR
 • CPC
 • CPM

Facebook regeert dus met ijzeren hand over de adverteerders. Online marketeers die Facebook campagnes en Facebook ads beheren moeten nu meer clicks maken om te komen tot wat ze werkelijk nodig hebben. Draaide website usability niet om het makkelijker maken van de navigatie? Is het er hem dan niet om te doen om de gebruiker minder clicks te laten doen om te komen tot wat hij zoekt? En gaan we ook niet naar een meer open internet? Een internet waar er geen monopolistische of dominante bedrijven meer zijn of waar de bedrijven op z’n minst luisteren naar hun gebruikers? Een internet waar alles in het werk gesteld wordt om gebruikers zo goed mogelijk te helpen?

Volgens Facebook blijkbaar niet. Volgens Facebook is het een spel van geven en nemen waarbij sterke nieuwe Facebook Pages gegeven worden aan de online marketeers en enige tijd later de usability van de Facebook marketing campagnes ontnomen wordt van de online marketeers.

Leave A Comment
  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *