Duitsland zet grote stappen naar e-privacy

EuropaEurope Internet privacy is bezorgd over internet privacy en zet daarom stappen om surfers beter te beschermen.

Een onderdeel van een grotere internet privacy directive van Europa gaat specifiek over cookies. Hoewel er wilde verhalen de ronde doen over de effecten van deze wet, liet het Interactive Advertising Bureau ons weten dat de Europese wetgevers (en de auteur van de richtlijn Alexander Alvaro) niet gevonden zijn voor een vorm van opt-in voor cookies. Deze zouden dan verschijnen in een vorm van pop-ups, vooraleer je toegang zou krijgen tot een website. Pop-ups zijn echter zeer storend, waardoor een dergelijke implementatie zou leiden tot zeer negatieve gevolgen voor de online sector.

De Europese Unie pleit eerder voor aangepaste browser instellingen, waarbij de surfer zelf kan beslissen of hij/zij trackings toelaat of niet. Hier zouden dan vooral de instellingen duidelijker moeten worden gemaakt voor de gemiddelde internetgebruiker. Ook de spelers binnen de markt van online behavioural advertising proberen naar een dergelijk model te evolueren, waarbij ze duidelijker communiceren dat ze de acties van bezoekers volgen om betere advertenties aan te bieden. Dergelijke zelfregulering is zeker een stap in de goede richting, het is echter de vraag of dit nog op tijd komt voor meerdere landen zelf de regels opstellen.

Duitsland

Het doorgeven van IP-adressen van surfers aan derden zonder toestemming zou illegaal kunnen worden in Duitsland. Gegevensbeschermingsautoriteiten hebben in Neder-saksen al verschillende websites getarget die afhankelijk zijn van IP-adressen en tracking cookies voor online reclame te voeren.

In de afgelopen jaren heeft Duisland strengere federale wetten inzake gegevensbescherming en internet privacy ingevoerd. Met de herziening van deze e-privacy wet, zal het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden zoals marketing, verkoop en tracking van ip-adressen en cookies zonder toestemming verboden worden.

Volgens gegevensbescherming commissaris Joachim Wahbrink is het informeren van de bezoerkers niet voldoende, gebruikers dienen eerst toestemming te geven aan websites vooraleer deze IP-adressen worden doorgegeven aan adverteerders zoals Amazon e.d. . Verschillende dataprotectie autoriteiten in andere staten van Duitsland lijken in te stemmen met deze aanpassing aan de internet privacy wetgeving.

Internet privacy

Desondanks dat Google claimt dat Analytics in overeenstemming is met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt de online analytische tracking nu ook onder de loep genomen. Duitse toezichthouders zijn van mening dat met het gebruik van Google Analytics, waarbij gedetailleerde statistieken over bezoekers gegenereerd worden, de privacy van gebruikers schendt. Google introduceerde een browser-plugin die de gebruikers in staat telt om tracking uit te schakelen, wat dan natuurlijk ook weer een hoop nadelen met zich meebrengt. Toch zijn de Duitse gegevensbescherming autoriteiten nog steeds niet tevreden omwille van de lage compatibiliteit met andere browsers en de meeste gebruikers weten ook niet hoe ze de trackings moeten deactiveren.

Volgens berichten zijn alle onderhandelingen tussen Google en Duitsland om deze kwestie op te lossen halt gehouden. Hoewel Google akkoord ging met het anoniem maken van IP-adressen en een browser plugin ontwikkelde, beweren de gegevensbescherming autoriteiten nog steeds dat Google volledige IP-adressen verzameld van surfers die geen toestemming hiervoor geven. Gebruikers van Google Analytics riskeren in Duitsland boetes, er gaan zelfs geruchten rond dat er juridische stappen zulllen worden ondernomen tegen Google.

België en Nederland

In eerste instantie was er een beweging in Nederland naar strengere regels op vlak van e-privacy en tracking cookies. Maar dergelijke wetten zorgen voor een slechte concurrentiepositie, wat zeker voor een groeiende markt slecht voor de economie en investeringen is. Hoewel de e-privacy richtlijn tegen 25 mei vertaald moet worden naar wetten in de lidstaten, is er nog onduidelijkheid. De kans is echter groot dat Nederland zich aansluit bij het Europese standpunt van impliciete opt-in en de optie voor opt-out, wat wij natuurlijk ook aanraden.

In België lijkt het ook niet verder te gaan dan de voorstellen van de Europese Unie. Met de huidige politieke situatie is het echter twijfelachtig dat wij de Europese deadline gaan halen, hoewel de meeste lidstaten schijnbaar niet staan te popelen om een standpunt in te nemen in deze discussie.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *