Duitsland meest toekomstgericht volgens Google

Tobias Preis van de Warwick Business School, en Helen Susannah Moat van het London University College analyseerden meer dan 45 miljard zoekopdrachten in 2012, en stelden op basis hiervan de Future-Orientation Index op. Met deze index willen beide professoren bepalen welke landen toekomstgericht zoeken, en welke landen meer naar het verleden kijken.

Om al deze landen te rangschikken op basis van toekomstgerichtheid berekenden ze de ratio van het aantal zoekopdrachten voor “2013” ten opzichte van de zoekopdrachten met de term “2011”. Hiermee wilden de onderzoekers bekijken of gebruikers informatie zochten dat gericht was naar de toekomst, of daarentegen juist zochten met de blik naar het verleden gericht.

Duitsland meest toekomstgericht

In totaal werden 45 landen gerangschikt in de Future-Orientation Index 2012. Daaruit blijkt dat Duitsland het meest toekomstgericht heeft gezocht op Google. De onderzoekers concluderen dat Duitsers het meest geïnteresseerd zijn in de toekomst.

Op de tweede plaats volgt Zwitserland, de derde plaats is voor Japan. In 2011 stond het Verenigd Koninkrijk nog op de eerste plaats, in 2012 is het land teruggezakt naar de vierde plaats. Ook België verliest enkele plaatsen ten opzichte van vorig jaar. In 2011 stond België nog op de zesde plaats in de index, voor 2012 staat België op de tiende plaats, net voor de Verenigde Staten. Nederland blijft, net zoals in 2011, steken op de achtste plaats.

Onderaan de index vinden we Pakistan, Vietnam en Kazachstan. Verder zien we ook landen als China en Rusland in de onderste regionen van de index. De volledige lijst kan je hier bekijken.

Correlatie zoekgedrag en economische prestaties

Het onderzoek mag op het eerste zicht misschien ludiek lijken, maar eerder onderzoek toonde aan dat landen die goed scoren op deze index in de praktijk ook vaak een hoger BBP per capita hebben. Uit analyse van Google data blijkt landen waarvan de inwoners toekomstgerichter zoeken, ook economisch beter presteren dan andere landen. Er bestaat dus een correlatie tussen het zoekgedrag van bewoners en de economische prestaties van het land, zo besluit professor Tobias Reis.

Executive Summary

Duitsland meest toekomstgericht
Uit analyse van meer dan 45 miljard zoekopdrachten in Google blijkt dat Duitsland in 2012 het meest toekomstgericht heeft gezocht.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *