Display Ad Builder maakt het nog makkelijker om online advertenties te maken

google_display_ad_builder

google_display_ad_builderIn 2008 werd de Display Ad Builder gelanceerd. Deze tool maakt het makkelijker om op enkele minuten gratis een advertentie online te maken en op één van de vele advertentie sites te plaatsen die opgenomen zijn in het Display Advertising Netwerk van Google. Dagelijks maken 100 nieuwe adverteerders gebruik van de tool en Google kondigt nu enkele verbeteringen voor de Display Ad Builder aan.

Makkelijk en snel beheren van veel advertenties door in bulk te kopiëren

De nieuwste versie van de AdWords Editor maakt het mogelijk om de advertenties die met de Display Ad Builder gemaakt werden, te kopiëren naar verschillende campagnes en om bepaalde basisbewerkingen in bulk uit te voeren (advertentienamen, zichtbare en bestemmings-URL’s en advertentie statussen). De Adwords Editor laat het bovendien toe om snel aangepaste advertenties te maken voor iedere advertentiegroep.

display_ad_builderDe Adwords Editor maakt het dus mogelijk om zoals in het bovenstaande voorbeeld advertenties snel aan te passen. De advertentie (links) werd via de Display Ad Builder gemaakt en vervolgens via de AdWords Editor aangepast op basis van locatie (rechts).

AdWords Editor gebruikers zullen spoedig gevraagd worden om de Editor automatisch te updaten zodat ze van de nieuwe mogelijkheden gebruik kunnen maken. Je kan deze instructies volgen zodat niets van je werk verloren gaat. Degene die het nog niet gebruiken, kunnen hem makkelijk downloaden.

Bovendien helpt de Display Ad Builder met branding en kan je gebruikers meer engageren dankzij de nieuwe sociale en uitbreidbare templates. Sociale templates nemen de laatste tweets van je Twitter account op in je advertentie en zijn dus zeer geschikt voor tijdelijke promoties die dagelijks veranderen. De sociale template zorgt er dus voor dat je geen nieuwe advertentie moet maken, maar gebruikt dus nieuwe tweets om advertenties van te maken. Bovendien kan je d.m.v. sociale templates je Twitter followers aantal vergroten.

display_ad_builder

Daarnaast werden ook uitbreidbare templates ontwikkeld. Deze templates zorgen voor meer interactie van de gebruiker door de vergrote zichtbaarheid van de advertentie op de pagina. Wanneer op de uitbreidbare advertentie geklikt wordt, wordt de advertentie dubbel zo groot in de breedte of lengte, afhankelijk van het formaat.

De perfecte advertentie door je sjablonen aan te passen

Ten slotte wordt ook ‘template customization’ gelanceerd wat zorgt voor meer flexibiliteit bij het creëren van de gewenste advertentie. Je hebt nu de mogelijkheid tekstvakken en afbeeldingen te plaatsen waar je wilt binnen de template en de tekstvakken kunnen ook aangepast worden in grootte wat het mogelijk maakt er meer content in te plaatsen.

display_ad_builder

In combinatie met 180 templates en bijna 100 verschillende lettertypes, zijn de mogelijkheden vrijwel oneindig. Je kan nu dus écht creatief zijn bij het ontwikkelen van je ‘google advertentie’ wat zeker zal leiden tot enkele zeer mooie exemplaren. Of deze verbeteringen ook zullen leiden tot meer clicks en conversies? Dat valt af te wachten maar ze zullen alleszins meer de aandacht opeisen. Een stijging van clicks is dus best wel mogelijk.

Bron: Adwords blogspot

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *