De nieuwe features in Microsoft adCenter

Microsoft adCenter logoWe berichtten al eerder over de beloofde updates in Microsoft adCenter. Ondertussen zijn alle nieuwe features geïmplementeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe mogelijkheden die Microsoft adCenter biedt aan haar adverteerders. Net als bij het nieuwe Yahoo PPC systeem, valt het sterk op dat Microsoft wel heel erg naar Google AdWords heeft gekeken. Maar hey, if it ain’t broken, don’t fix it! Hopelijk laat de mogelijkheid om ook in België via adCenter te adverteren op MSN Live niet te lang meer op zich wachten?

De nieuwe features kunnen in drie categorieën ondergebracht worden:

Automatische redactionele feedback:

Microsoft geeft nu onmiddellijke feedback over de ads en keywords die je hanteert. Je weet dus bijvoorbeeld meteen of jouw ads de richtlengte niet overschrijden of jouw keywords voldoen aan de guidelines van Microsoft.

Verbeterde campagne management mogelijkheden:

De snelheid waarmee veranderingen aan een campagne live gaan, kreeg een flinke boost. Hopelijk verhoogt binnenkort ook de snelheid waarmee je binnen adCenter kan navigeren.
Microsoft adCenter biedt nu ook de mogelijkheid om een dagelijks campagnebudget in te stellen. Voordien kon je enkel met maandbudgetten werken.

Eindelijk kan je gebruik maken van dynamic keyword insertion in adCenter. Een keyword dynamisch invoegen gebeurt op exact dezelfde manier als in AdWords, nl. {KeyWord:X}. Waar Microsoft zich wel mee onderscheidt is de mogelijkheid om parameters mee te geven in de ads, via {param2:X}. Zo kan je bijvoorbeeld met één ad testen welke prijs of korting het meest effectief werkt. Verder kan je ook de bestemmingsurl dynamisch genereren op basis van de gebruikte zoektermen. Deze nieuwe feature biedt overduidelijk enorm veel potentieel. De voorwaarde is natuurlijk dat dit in de praktijk naar behoren functioneert. En daar stel ik me toch heel wat vragen bij.

Net als in Y!SM is het tevens mogelijk om campagnes die hun succes al hebben bewezen met Google AdWords rechtstreeks te importeren in Microsoft adCenter. Dit maakt de stap om ook via adCenter te adverteren natuurlijk heel wat kleiner.

Uitgebreide reporting:

Ook het reportcenter van adCenter werd duchtig uitgebreid. De structuur werd overzichtelijker. Je kan tot 20 rapporten per account bijhouden. Rapporten kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar pakweg Excel. Je hebt nu ook de mogelijkheid om echte customized rapporten te maken. Als Microsoft binnen afzienbare tijd ook het snelheid waarmee de rapporten worden aangemaakt kan opdrijven, kunnen we van een enorme verbetering spreken.

Kortom, de vernieuwde adCenter biedt een heleboel mooie features die verdere uitdieping verdienen. Doodzonde dat Microsoft nog altijd geen mogelijkheid geeft om ook in België en Nederland via hun fel verbeterde PPC systeem te gaan adverteren.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *