Cookies zijn niet gekend onder de internetgebruikers

cookiesawarnessDe term “Cookie ” is een veel voorkomende term in de internetwereld. De consument kent ze omdat hij of zij ze wel eens verwijdert op aanvraag van het computerbeveiligingssysteem. Maar dat betekent niet dat de consument weet wat een cookie is, laat staan dat men weet wat en hoe het werkt. In een Nederlands onderzoek, het ‘ Cookie Awarness Onderzoek‘, komt heel duidelijk naar voren dat een groot deel van de internetgebruikers niet weet waarvoor die cookies nu eigenlijk dienen. Het onderzoek is uitgevoerd door IMNetworks en GfK Benelux.

Wie weet wat over Cookies?

Als we kijken naar de resulaten van het onderzoek dan zegt 63% van de ondervraagde al gehoord te hebben van cookies. 44% weet niet waarvoor een cookie uiteindelijk bedoeld is. En zelfs 62% weet niet wat een third-party cookie is. Uit het onderzoek blijkt ook dat er een groot verschil is tussen gender en leeftijdsgroepen als het aan komt op de kennis over cookies. Zo zijn jongeren en mannen beter op de hoogte dan ouderen en vrouwen.

De grote onwetendheid bij de ondervraagden over cookies afkomstig van derden is zeer opmerkelijk. Het zijn thans deze cookies die derden, niet de sitebeheerder, voorzien van informatie over het surfgedrag. Vervolgens wordt deze informatie gebruikt om gedragsrelevante advertenties te tonen aan de consument.

De Nederlandse Cookiewetgeving

Bijna 90% van de ondervraagden waren er niet mee opgezet dat zonder hun medeweten informatie werd bijgehouden over hun internetgedrag. Meer dan 90% vinden dan ook dat ze op de hoogte moeten worden gehouden over eventuele cookies en welke informatie zij opnemen. Wanneer deze informatie duidelijk wordt medegedeeld aan de consument is meteen wel meer dan 60% geneigd om de cookies toe te staan.

De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen het wetsvoorstel dat op 22 juni werd goedgekeurd. In dit wetsvoorstel staat dat de uitgevers van cookies ondubbelzinnig toestemming moeten vragen aan de consument of men het internetgedrag mag tracken. Een meerderheid van meer dan 60% vindt dat de overheid richtlijnen moet opstellen om over de privacy van de consument te waken.

Maar naast de bescherming van de consument, zou een duidelijke wetgeving ook de marketeer ten goede komen. Want uit het onderzoek wordt aangegeven dat een meerderheid van de gebruikers cookies zou toelaten nadat er duidelijke informatie is verstrekt over de cookies.

Nu Nederland werk maakt van een duidelijke cookiewetgeving zullen er wel meerdere landen volgen. Maar achten jullie het nodig dat ook zo’n wetgeving wordt opgesteld in België? Of moet de gebruiker in de onwetendheid worden gehouden?

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *