Consumenten aanvaarden mobile ads in ruil voor gratis content

Mobile adsUit een onderzoek van de Online Publisher Association blijkt dat iets meer dan een derde van de Europese consumenten niet afkerig staan t.o.v. advertenties op hun gsm indien ze daarvoor gratis content in ruil krijgen. Dit onderzoek naar het gebruik van mobiel internet leverde nog meer interessante resultaten op.

O.P.A. ondervroeg in totaal 6.000 mensen in de VS, de UK, Frankrijk, Italië, Spanje en Duitsland. 31% van de Europeanen maakt gebruik van mobiel internet. Vooral jonge, hoogopgeleide mannen surfen weleens op hun gsm. 37% van de Europese respondenten verklaarden mobile ads te willen bekijken in ruil voor gratis content. Tussen de verschillende landen zijn er wel aanzienlijke verschillen te bemerken. Zo bekijken 58% van de Spanjaarden liever een mobile ad in plaats van te betalen voor content. Dit in tegenstelling tot de UK, waar slechts 23% van de respondenten positief stond tegenover het idee.

Europeanen ondernemen ook effectief iets na het bekijken van mobile ads:

-26% surfte naar de website van het product/dienst in kwestie;

-14% vroeg meer informatie aan over het product/dienst;

-12% ging naar een winkel om het product te bekijken;

-9% deed een effectieve aankoop.

Conclusie: Mobile advertising werkt wel degelijk. Consumenten staan er zelfs positiever tegenover dan tegen andere vormen van reclame, zeker als ze er gratis content (bv. beursnieuws of het weerbericht) voor in ruil krijgen. Het wordt dringend tijd dat Google, Yahoo, e.d., ook in onze contreien, werk maken van een platform voor mobile advertising.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *