Christopher Barger’s Lucky Seven – Fusion Marketing Experience

Christopher BargerChristopher Barger gaf maandag 23 januari ter gelegenheid van de eerste Fusion Marketing Experience een lezing over de interne elementen en structuren die nodig zijn om bedrijven te laten bloeien met behulp van sociale media. In dit artikel kan je lezen wat volgens Barger de zeven sleutelpunten zijn voor een goed draaiende sociale mediapraktijk.

Christopher Barger is van mening dat weinig social media managers de verantwoordelijkheid krijgen om echt een merk uit te bouwen. En dit terwijl sociale media net bedoeld zijn ter extensie van het bedrijf. Het is daarom belangrijk om de interne bedrijfsstructuur klaar te stomen voor sociale media. “It’s about building an organisational practice”, en daarbij zijn de volgende zeven kenmerken onontbeerlijk:

 

Een sterke uitvoerende macht

Je hebt iemand nodig die niet rechtstreeks betrokken is bij het sociale mediagebeuren, maar wel voldoende uitvoerende macht heeft en zich dus bovenaan de ladder bevindt. Het moet iemand zijn die technisch niet betrokken is, maar wel verantwoordelijk is voor het budget dat naar sociale media gaat. De grootste mythe over sociale media is immers dat sociale media gratis zijn, en dat is allesbehalve het geval: er moeten namelijk voldoende middelen voorhanden zijn. De uitvoerende macht zorgt er bovendien voor dat geschillen opgelost worden, en dat antwoorden gegeven kunnen worden op vragen die op de sociale mediaplatformen rijzen.

Daarom is het van groot belang dat deze uitvoerende macht en de sociale media-expert goed kunnen samenwerken.

Duidelijke autoriteit

Er moet duidelijkheid zijn over wie verantwoordelijk is voor de sociale media. En die ‘wie’ is geen persoon, maar een groep personen. Het is belangrijk dat het ‘social media team’ een medewerker bevat uit elk departement van het bedrijf. Het marketingdepartement begrijpt het merk, terwijl Human Resources weet wat goed is voor het personeel, terwijl de juristen de wetten willen volgen. Een hecht ‘social media team’ daagt elkaar uit en biedt elkaar inspiratie en vernieuwing.

Daarnaast is ook consensus van belang. Verschillende persoonlijkheden en afdelingen mogen geen andere dingen zeggen over je merk. Iedereen moet dezelfde boodschap brengen. Interne discussies zorgen bovendien voor frustratie, minder energie en minder aandacht bij de werknemers.

De social media-expert

De social media-expert is iemand die het gezicht is van de social mediapraktijken en die intern mensen kan overtuigen. Een social media-expert is daarnaast – zoals het woord zelf zegt – expert in zijn vak; iemand met kennis van zaken, ervaring, en achtergrond. Het is dus niet slim om stagiaires of starters de leiding over sociale media te geven. Het is niet omdat ze jonger zijn en misschien met sociale media opgegroeid zijn, dat ze ook een merk kunnen profileren

Christopher Barger

Waarneembare metingen

Je ontvangt geld, dus moet je kunnen aantonen wat de resultaten zijn. Het is echter belangrijk om eerst en vooral je doelen voorop te stellen. Wat wil je bereiken met sociale media? Daarnaast moet je ook het nulpunt kennen. Hoe presteerde het bedrijf voor de komst van sociale media op de vlakken die je wil verbeteren? Wees er ook zeker van dat je de juiste tools gebruikt om je doelen te meten.

Ten slotte betekenen de resultaten niet altijd wat je denkt dat ze betekenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een hoog aantal Facebook bezoekers hebt, maar dat 57% van die bezoekers je updates verbergen…

Affiniteit met het juridische departement

Het lijkt misschien niet zo, maar samenwerking met het juridisch departement is erg belangrijk. Advocaten hebben namelijk kennis van wetten en rechtszaken en weten welke betekenis bepaalde uitspraken hebben voor het bedrijf. Je hoeft ook niet altijd transparant te zijn, sommige dingen moeten niet met de wereld gedeeld worden.

Een sociaal mediabeleid

Een goed sociaal mediabeleid (social media policy) beschermt zowel de organisatie als de werknemers. Als er afgesproken wordt wat mag en wat niet mag, kunnen beide partijen zich daar later op beroepen. Een sociaal mediabeleid moet daarom ook gelden voor iedereen die sociale media beïnvloedt of erdoor beïnvloed wordt. Om het beleid te schrijven, worden liefst zoveel mogelijk partijen betrokken; iedereen heeft namelijk andere belangen.

Een sociaal mediabeleid is perfect als de advocaten vinden dat het te open is, terwijl sociale media-experts van mening zijn dat het nog te gesloten is.

Educatie & training

The social media strategist

Iedereen heeft een basis nodig. Iedereen moet de sociale mediaplatformen kennen en er basisdingen mee kunnen doen. Ook het beleid in verband met sociale media moet gekend zijn door iedereen die met sociale media werkt. Een iets grondigere kennis van sociale media is vereist voor werknemers met externe functies zoals marketeers of de PR-afdeling. Zij moeten weten hoe ze sociale media kunnen integreren in hun werkzaamheden. Diegenen die echt actief zijn in sociale media, moeten natuurlijk een zeer grondige kennis hebben. Om deze kennis vergaren zijn trainingen aangewezen waarin werknemers zowel theorie als praktijk kunnen leren.

Meer weten over de integratie van sociale media in je bedrijfsstructuur? Lees dan zeker het boek ‘The social media stategist’ van Christopher Barger.

Executive Summary

Wat? Christopher Barger over de integratie van sociale media in de bedrijfsstructuur
En? Er zijn 7 sleutelpunten voor een goed draaiende sociale mediapraktijk
Dus? Met een goede bedrijfsstructuur haal je het beste uit sociale media!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *