Gartner voorspelt: ‘mobiele ads groeien ongezien van 13 miljard (2013) naar 41 miljard in 2017’

Het wereldwijde budget voor mobiele advertenties zal in 2014 de kaap van de 18 miljard dollar overschrijden. Dat voorspelt Gartner. Mobiele display advertenties zullen voor een sterke groei van de sector zorgen, zeker omdat vanaf 2015 technologische vooruitgang voor een grotere interesse in mobiele advertenties zorgt, en dus ook voor meer investeringen. In 2017 zal de markt van de mobiele advertenties goed zijn voor meer dan 41 miljard dollar.

41 miljard voor mobiele ads in 2017

In 2013 werd het wereldwijde budget voor mobiele advertenties nog geschat op 13.1 miljard dollar. In 2014 bedraagt die schatting 18 miljard en tegen 2017 zal het gaan om een duizelingwekkende 41.7 miljard, aldus Gartner.

Ook Berg Insight bevestigt dat mobiele advertenties een sterke groei kennen. Per jaar wordt er 26% meer uitgegeven aan mobiele advertenties. In 2018 zullen mobiele advertenties dan ook goed zijn voor 20% van de markt voor digitale advertenties.

Markt voor mobiele advertenties in 2017: 41 miljard.

Click to tweet!

Mobiele advertentiemarkt in de VS

In de Verenigde Staten zijn de cijfers nog indrukwekkender. Business Insider voorspelt dat de investeringen in mobiele advertenties in de VS dit jaar met maar liefst 103% zullen toenemen, en dat terwijl desktop advertenties maar een groei van 2% zullen kennen. Het is overduidelijk: er is een grote verschuiving in de richting van mobiele advertenties op til.

Explosieve groei vanaf 2015

De groei van de advertentiemarkt verloopt vooralsnog redelijk traag. Dat komt volgens Gartner omdat het aantal mobiele websites en applicaties wel snel toeneemt, maar er nog niet genoeg adverteerders interesse tonen. Daardoor overstijgt het aanbod de vraag. Voorlopig althans.

Vanaf 2015 zal de markt voor mobiele advertenties een sterke groei kennen. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe technologieën die targeting efficiënter maken en door een standaardisatie van de formaten van mobiele advertenties. Gartner voorspelt dan ook een stevige groei in de interesse en de budgetten voor mobiele marketing.

Display en video advertenties zorgen voor groei

Vooral de mobiele display advertenties zullen aan deze groei van de mobiele marketingindustrie bijdragen. Zij zijn en blijven de grootste categorie mobiele advertenties. De komende jaren zullen mobiele audio en video advertenties aan populariteit willen. De oorzaak daarvan is de groeiende markt voor tablets. Video-advertenties komen mooi uit op tablets, en hoe meer mensen een tablet hebben om die te bekijken, hoe sterker de advertentiemarkt zal groeien.

Het is enigzins onlogische dat de grootste budgettten naar mobiele display advertenties zullen gaan. De mogelijkheden die native advertising biedt, zijn immers veel interessanter. Display advertenties worden door gebruikers soms als storend ervaren, terwijl native advertising bijna naadloos versmelt met de content, waardoor men niet het gevoel krijgt dat bepaalde advertenties opgedrongen worden. De sponsored stories op Facebook zijn hier een goed voorbeeld van. Volgens ons is investeren in native advertising dan ook de meest interessante weg om te bewandelen in 2014 en de komende jaren.

Targeting mogelijkheden: voordelen voor lokale bedrijven

Search advertenties en advertenties die gebruik maken van kaarten, zullen het de komende jaren almaar beter doen dankzij betere locatie targeting mogelijkheden. In de toekomst zullen advertenties nog beter inspelen op de locatie van de gebruiker. Dat kan door de locatievoorzieningen van het toestel in te schakelen, of omdat de gebruiker zijn locatie zelf meedeelt door in te checken op Facebook, Foursquare of een ander sociaal netwerk. Het mag dan ook geen wonder heten dat mobiele advertenties hierdoor almaar interessanter zullen worden voor lokale bedrijven en winkels.

Door betere locatie targeting mogelijkheden worden mobiele advertenties almaar interessanter voor lokale bedrijven.

Click to tweet!

Enorme mobiele marketing budgetten wereldwijd

Deze opvallende groei in investeringen in mobiele advertenties zal wereldwijd plaatsvinden, maar zal vooral in Noord-Amerika opvallend zijn door de enorme advertentiebudgetten die ermee gepaard gaan. In Noord-Amerika wordt er traditioneel zeer veel geld geïnvesteerd in marketing, dus als er een verschuiving naar mobiel optreedt heeft dit meteen een zeer grote impact op de wereldwijde cijfers.

In West-Europa voorspelt men dezelfde trend – een verschuiving naar mobiel, ten koste van print en radio – maar dan kleinschaliger. Wat Azië betreft zullen vooral India en China zorgen voor meer investeringen in mobiele advertenties. Japan is altijd een voortrekker op het gebied van mobiele advertenties geweest, in dit land zal de groei de komende jaren echter vertragen.

Investeren in mobiele advertenties loont

Het mag duidelijk zijn: de markt voor mobiele advertenties zal de komende jaren exploderen. Hoewel mobiele marketing nog een lange weg te gaan heeft alvorens deze traditionele kanalen zoals televisiereclame zal inhalen – marketing op televisie was in 2013 goed voor een indrukwekkende 196 miljard dollar – is er toch een fikse inhaalbeweging bezig. Wie wil mee zijn met de nieuwste marketingtechnieken, investeert dit jaar dus maar beter in mobiele, native advertenties.

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *