Black Hat SEO: 50 SEO’ers, 1 vraag

“Wat moeten we aanvangen met de beoefenaars van de duistere wetenschap der Black Hat SEO“. Op SES Londen werd de vraag gesteld aan 50 SEO’ers en het minste dat je kan zeggen is dat hun antwoorden nogal uiteenlopend zijn…

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *