Betalen met je smartphone: zijn we er wel klaar voor?

Momenteel puilt onze portefeuille uit met kredietkaarten, bankkaarten en klantenkaarten. In de toekomst komt daar ongetwijfeld verandering in: zowel Google als Paypal zetten volop in op mobiele betaaloplossingen om te betalen met je smartphone, en Apple bracht met iOs 6 een nieuwe app, passbook genaamd, die al je klantenkaarten moet kunnen vervangen. Maar in hoeverre zijn we hier eigenlijk klaar voor? Betalen we volgend jaar al massaal met onze smartphone, of moeten we hier nog enkele jaren op wachten?

Mobiel betalen

Google, Paypal of toch een andere speler?

Zowel Google als Paypal zetten volop in op het betalen via je smartphone. PayPal doet dat met PayPal Here, Google met Google Wallet. Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 72% van de Amerikanen zich bewust is van het bestaan van PayPal Here, 41% is zich bewust van het bestaan van Google Wallet. Heel wat Amerikanen zijn zich dus helemaal niet bewust van het bestaan van deze mobiele betaaloplossingen. In de toekomst zullen deze cijfers wel alleen maar stijgen, en de vraag is dan welke speler het meest dominant zal worden op de mobiele betaalmarkt. Momenteel gelooft men dat Google Wallet de leider op de markt zal worden. Men mag echter niet vergeten dat ook bedrijven als Visa en MasterCard de mobiele markt niet uit het oog zullen verliezen, en dat zij bovendien miljoenen klanten van over de hele wereld kunnen bereiken.

Mobiel betalen is nog niet voor morgen

Mobiel betalen - Paypal Here
Google en PayPal mogen dan volop inzetten op mobiel, betalen via je smartphone is nog niet voor morgen. Beide bedrijven stuiten op dezelfde barrière: tijd. Mensen zijn gewoontebeesten. We zijn het gewoon om te betalen met een kredietkaart of met een bankkaart. Betalen met een smartphone, dat is een totaal nieuw idee. Een idee waar we eerst aan moeten wennen. Is dat allemaal wel veilig, betalen met je smartphone? Hoe gaat Google om met de betalingsgegevens, hoe zit het met onze privacy? Allerlei vragen steken de kop op, en Google, Paypal en andere leveranciers zullen hier eerst een antwoord op moeten bieden. Pas als we gewoon geraken aan het idee om te betalen met je smartphone, zal dit echt ingeburgerd geraken.

Naast het feit dat we moeten wennen aan het betalen met een smartphone, stuiten Google en Paypal nog op enkele andere barrières. Om te kunnen betalen met een smartphone, moeten de retailers immers eerst enkele investeringen doen. Ze moeten investeren in een ‘near field communication‘ systeem, dat het mogelijk maakt om te betalen door je smartphone tegen een NFC toestel te houden. De aankoop van die hardware zal ook gepaard moeten gaan met de aankoop en de upgrade van het software systeem van de retailer. Alles samen vraagt dit een behoorlijke investering, waar de retailers niet meteen op zitten te wachten. Nochtans wordt betalen via je smartphone pas interessant als (bijna) alle retailers deze investering doen.

We kunnen dus concluderen dat betalen met je smartphone nog niet voor meteen is. Waarschijnlijk zal deze praktijk eerst gangbaar moeten worden in Amerika, om daarna over te waaien naar Europa. Als retailer kan je dus gerust nog enkele jaren verder zonder te hoeven investeren in NFC systemen. Als consument zullen we nog even geduld moeten hebben, en zullen we voorlopig met een uitpuilende portefeuille moeten blijven rondlopen.

Executive Summary

Betalen met je smartphone: zijn we er wel klaar voor?
Google en Paypal zetten volop in op het betalen met je smartphone. Maar in hoeverre zijn we daar klaar voor?

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *