Amazon delivery drones: pure science-fiction of de toekomst?

Amazon drones

De afgelopen dagen was er heel wat te doen rond ‘Amazon Prime Air’, een dienst die Amazon in de toekomst wil aanbieden, en waarbij pakketjes binnen de dertig minuten door een drone geleverd worden. Op het eerste zicht pure science-fiction, maar is het dat ook? Amazon Prime Air zou wel eens sneller het daglicht kunnen zien dan we denken. Technisch is er eigenlijk niets wat de dienst in de weg staat. Op vlak van veiligheid en op vlak van de legaliteit van de dienst zijn er echter nog een aantal belangrijke hindernissen die genomen moeten worden.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU[/youtube]

Technisch is het perfect mogelijk

Een pakketje leveren met een drone, dat is technische eigenlijk perfect mogelijk. Er zijn natuurlijk nog een aantal serieuze hindernissen naar veiligheid en navigatie toe, maar die hindernissen zijn niet onoverkomelijk. Naar navigatie toe kan je je bijvoorbeeld de vraag stellen hoe de drone gaat weten waar hij het pakketje exact moet droppen, om te vermijden dat het op je dak beland. Een mogelijke oplossing is werken met zogenaamde bakens, waarbij de klant een baken in zijn tuin opzet waar de drone veilig kan landen. Op vlak van veiligheid kunnen sensoren vermijden dat de drone in aanraking komt met mensen of voorwerpen, en moet er een systeem worden ingebouwd waarmee de drone een noodlanding kan maken moest hij uit de lucht dreigen te vallen. Amazon zet zwaar in op de veiligheid, en maakt er een absolute prioriteit van om zijn drone dienst 100% veilig te kunnen aanbieden.

Is het leveren met drones legaal?

Het zal je misschien verbazen, maar een van de grootste uitdagingen van Amazon Prime Air is de legaliteit ervan. In Amerika verbiedt de FAA het gebruik van drones voor commerciële doeleinden. Het lijkt er wel op dat dat binnenkort verandert, tegen 2015 wil de FAA dat legaal maken. Al is het natuurlijk maar de vraag of de FAA dat tegen 2015 effectief rond krijgt, de kans is groot dat dit een stuk langer gaat aanslepen. En dan hebben we het natuurlijk alleen maar over de Amerikaanse wetten, en niet over de Belgische of Europese wetten op dat vlak. In België is er nog geen eenduidige wetgeving over het commercieel gebruik van drones.

Zijn drones de toekomst?

Is het leveren van pakketjes met drones de toekomst, of zal het altijd science-fiction blijven? Vast staat dat Amazon er volop op inzet, en dat Jeff Bezos, de CEO van Amazon, er volop in gelooft. Bovendien is het technisch nu al bijna mogelijk, en zijn de hindernissen niet onoverkomelijk.

De Amazon drones zullen lang niet voor elke levering gebruikt worden: in zeer dicht bevolkte gebieden werkt dat gewoonweg niet, en je moet dicht genoeg bij een Amazon verdeelcentrum wonen. Bovendien kunnen de drones slechts pakketjes tot een bepaald gewicht en grootte dragen. Toch lijkt het erop dat minstens een deel van de Amazon leveringen over enkele jaren via drones zal gebeuren!

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *